ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 772 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เรียนรู้ Java ด้วย Visual J++ [computer file]

เลขเรียกหนังสือ: CD 100449 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer fileข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100449] (1).

2. ใช้ Access อย่างไรไม่ต้อง code = No-code database design with Access 2 / โดย Juanita Mercado-Gardner ; ผู้แปล, สุภาณี คุณาภิญญา

โดย เมอร์คาโด-การ์ดเนอร์, จัวนิตา | สุภาณี คุณาภิญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 ม811ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 ม811ช] (2).

3. Programming Netscape Plug-Ins / Zan Oliphant

โดย Oliphant, Zan.

เลขเรียกหนังสือ: 005.2762 O47P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams. net, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.2762 O47P] (2).

4. Special edition using CorelDRAW! 6 for Windows 95 / written by Steve Bain

โดย Bain, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 B162S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 B162S] (2).

5. FreeHand graphics studio skills / Don Parsons, William W. Hurley II, Sebastian Hassinger

โดย Parsons, Don | Hurley, William W., II | Hassinger, Sebastian.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 P267F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Hayden Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 P267F] (2).

6. Master Visual Basic 3 / Nathan Gurewich and Ori Gurewich

โดย Gurewich, Nathan | Gurewich, Ori.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 G979M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 G979M] (2).

7. Tom Swan's mastering Borland C++5 / Tom Swan

โดย Swan, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 S972T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 S972T] (2).

8. Access 95 client/server development / written by Michelle A. Poolet, Michael Reilly

โดย Poolet, Michelle A | Reilly, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 P822A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 P822A] (2).

9. Adobe PageMaker : for Windows'95

เลขเรียกหนังสือ: 686.22544 A239 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Adobe Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.22544 A239] (2).

10. Macromedia Shockwave for Director / Jason Yeaman and Victoria Dawson

โดย Yeaman, Jason | Dawson, Victoria.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7876 Y38M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Hayden Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7876 Y38M] (2).

11. Web Site wizardry / Marianne Krcma

โดย Krcma, Marianne.

เลขเรียกหนังสือ: 005.72 K91W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Scottsdale, Ariz : Coriolis Group Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.72 K91W] (2).

12. Shockwave power solutions / Noel Rabinowitz, Sasha Magee

โดย Rabinowitz, Noel | Magee, Sasha.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 R116S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : New Riders, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 R116S] (2).

13. Teach yourself CGI programming with Perl in a week / Eric Herrmann.

โดย Herrmann, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 H568T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams.net, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 H568T] (3).

14. Special edition using SGML / written by Martin Colby and David S. Jackson

โดย Colby, Martin | Jackson, David S.

เลขเรียกหนังสือ: 005 C686S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005 C686S] (2).

15. Using Visual Basic 3 / Phil Feldman ... [et al.]

โดย Feldman, Phil.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 U85 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : QUE, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 U85] (2).

16. Virtus VRML toolkit / David Smith, Richard Boyd, Alan Scott

โดย Smith, David | Boyd, Richard | Scott, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 006 S645V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Hayden, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006 S645V] (2).

17. Java primer plus / Paul M. Tyma, Gabriel Torok, Troy Downing

โดย Tyma, Paul | Torok, Gabriel | Downing, Troy.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 T986J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Corte Madera, Calif. : Waite Group Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 T986J] (2).

18. Teach yourself JAVA in 21 days / Laura Lemay, Charles L. Perkins

โดย Lemay, Laura | Perkins, Charles L.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 L549T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams. net, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 L549T] (2).

19. Java by example / Clayton Walnum

โดย Walnum, Clayton.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 W217J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 W217J] (2).

20. Webmaster expert solutions / Michael Morgan, Jeff Wandling, Rich Casselberry

โดย Morgan, Michael | Wandling, Jeff | Casselberry, Rich.

เลขเรียกหนังสือ: 005.276 M849W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.276 M849W] (2).