ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน = System analysis and development / โดย ฉันทวิท กุลไพศาล.

โดย ฉันทวิท กุลไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 003.342 ฉ259ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์เมติก บิซิเนส พับลิเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 003.342 ฉ259ค] (4).

2. ระบบฐานข้อมูล = Database systems / ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

โดย ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ด154ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ด154ร] (2).

3. ระบบฐานข้อมูล = Database systems / ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

โดย ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ด154ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ด154ร] (3).

4. หลักการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล / สมจิตร อาจอินทร์

โดย สมจิตร อาจอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ส236ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ส236ห 2541] (1).

5. หลักการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล / สมจิตร อาจอินทร์.

โดย สมจิตร อาจอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ส236ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ส236ห 2541] (1).

6. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ = Web programming / ผู้เขียน, งามนิจ อาจอินทร์

โดย งามนิจ อาจอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.71262 ง336ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.71262 ง336ก 2544] (1).