ผลการค้นหาของคุณมี 169 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ABC Flowcharter / สมพงษ์ คนคล่อง

โดย สมพงษ์ คนคล่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68684 ส263อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68684 ส263อ] (1).

2. Computer graphics : สำหรับนักออกแบบ / ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์

โดย ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 ป661ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 ป661ค] (1).

3. คู่มือการใช้ CorelDraw! 5

โดย สยามคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามคอมพิวเตอร์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ค695] (1).

4. สร้างกราฟิกสวย--ด้วย CorelDraw / โดย ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง

โดย ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ธ647ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ธ647ส] (1).

5. มือใหม่สร้างโมเดลเชิงสถาปัตย์ด้วย Google Sketchup 6.0 / บรรณาธิการ, SaiiaS

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 ม613 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 ม613] (1).

6. Photoshop CS4 easy guide / เขียนโดย วันชัย แซ่เตีย.

โดย วันชัย แซ่เตีย.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ว426ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ว426ฟ] (1).

7. 3D Advanced Workshop / ปิติ รังษีธนานนท์

โดย ปิติ รังษีธนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.693 ป615ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.693 ป615ท] (1).

8. Photoshop CS5 ฉบับสมบูรณ์ / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์

โดย ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ธ469ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ธ469ฟ] (1).

9. อาร์ตเวิร์ค คอมพิวเตอร์ = Artwork computer / เรียบเรียงโดย มานัส เลิศชุ่ม.

โดย มานัส เลิศชุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.686 ม446อ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนสุริยาช่างศิลป์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.686 ม446อ 2538] (1).

10. Photoshop ฉบับ Special techniques / ผลงานสร้างสรรค์ของ Tom Juice (ต้อม มายคอม)

โดย ทอม จูซ | ต้อม มายคอม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ท332ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพาเวอร์พีซี ดีไซน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ท332ฟ] (2).

11. The Photoshop 4.0 how! workshop / ผู้เขียนและเรียบเรียง, พิเชษฐ์ รังษีรัตนา

โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 พ654ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็นไซโครกราฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 พ654ฟ] (1).

12. The Painter4.0 how! workshop / ผู้เขียนและเรียบเรียง, พิเชษฐ์ รังษีรัตนา

โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 พ654พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็นไซโครกราฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 พ654พ] (1).

13. รวมเทคนิคและการใช้งานฟิลเตอร์ยอดนิยมสำหรับ Photoshop 3. ชุด 1, เอฟเฟ็คการไล่ระดับสี / สร้างสรรค์โดย David Zure

โดย เดวิด ฉั่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 ด897ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็กซ์ ดีไซน์ แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 ด897ร] (1).

14. คู่มือการใช้โปรแกรม 3D STUDIO : Release 3 & 4 / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์

โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.69 ภ432ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.69 ภ432ค] (1).

15. คู่มือการใช้โปรแกรม Visio 4 = Visio 4 drawing has never been easier! / ของ Barrie Sosinsky ; เรียบเรียงโดย ศุภเลิศ เกศการุณกุล, สุวิมล จณะวัตร

โดย โซซินสกี้, แบร์รี | ศุภเลิศ เกศการุณกุล | สุวิมล จณะวัตร.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68684 ซ912ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68684 ซ912ค] (1).

16. คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk 3D STUDIO : Release 2.0 / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์

โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.69 ภ432ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.69 ภ432ค] (2).

17. คู่มือเรียนลัดด้วยภาพ Photoshop 3 สำหรับแมคอินทอช = Visual quickstart guide Photoshop 3 for Macintosh / ของ Elaine Weinmann, Peter Lourekas ; เรียบเรียงโดย สุรพงศ์ ภิรมย์ประเมศ

โดย เวนมันน์, อีเลน | ลัวร์กัส, ปีเตอร์ | สุรพงศ์ ภิรมย์ประเมศ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ว914ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ว914ค] (1).

18. การใช้ซอฟท์แวร์สามมิติสำหรับแม็คอินทอช / ผลงานสร้างสรรค์ของ David Zure

โดย เดวิด ฉั่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 006.693 ด897ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะเอ๊กซ์ไฟล์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.693 ด897ก] (2).

19. The photoshop 4.0 duotone! workbook / ผู้เขียนและเรียบเรียง, พิเชษฐ์ รังษีรัตนา

โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 พ654ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็นไซโครกราฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 พ654ฟ] (1).

20. The strata studiopro 2.0 How! workbook / ผู้เขียนและเรียบเรียง, พิเชษฐ์ รังษีรัตนา

โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 พ654ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็นไซโคลกราฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 พ654ส] (2).