ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1328 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. WordPerfect / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สยามทองกิจ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ว] (1).

2. การเขียนมาโครใน Excel for Windows / สิทธิชัย ประสานวงศ์

โดย สิทธิชัย ประสานวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ส722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Business Computer Centre, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ส722ก] (1).

3. โปรแกรมภาษาเบสิคสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ / ไพบูลย์ แตรศิริพงษ์.

โดย ไพบูลย์ แตรศิริพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 พ978ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อีเลคทรอนิคส์เวิลด์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 พ978ป] (1).

4. คู่มือปฏิบัติการด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา / นิพนธ์ ศุขปรีดี.

โดย นิพนธ์ ศุขปรีดี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 น617ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 น617ค] (1).

5. การเขียนโปรแกรมภาษา BASIC / ประทีป บัญญัตินพรัตน์.

โดย ประทีป บัญญัตินพรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 ป277ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 ป277ก] (1).

6. การใช้งาน PowerPoint / โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย

โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.58 ฉ422ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 3495 บุ๊คเซ็นเตอร์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.58 ฉ422ก] (1).

7. ABC Flowcharter / สมพงษ์ คนคล่อง

โดย สมพงษ์ คนคล่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68684 ส263อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68684 ส263อ] (1).

8. ระบบฐานข้อมูล Progress / ประพจน์ สุขมานนท์

โดย ประพจน์ สุขมานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 ป297ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 ป297ร] (1).

9. การโปรแกรมภาษา C / ดวงแก้ว สวามิภักดิ์

โดย ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ด154ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ด154ก] (1).

10. จับประเด็น Microsoft Outlook 97 = Microsoft Outlook 97 at a glance / ผู้แปล, นันทนี แขวงโสภา

เลขเรียกหนังสือ: 005.3684 จ287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3684 จ287] (1).

11. หลักภาษาโคบอล / มานพ วราภักดิ์

โดย มานพ วราภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ม443ห 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ม443ห 2538] (1).

12. Adobe PageMaker 6.5 / รัตนสุดา ภาคย์ทองสุข

โดย รัตนสุดา ภาคย์ทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 005.36 ร373อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดี แอล เอส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.36 ร373อ] (1).

13. Microsoft Excel 2000 learning by yourself / ปิยะพงษ์ หลักคำ

โดย ปิยะพงษ์ หลักคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ป621ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Get Info, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ป621ม] (1).

14. Microsoft Access 2000 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะพงษ์ หลักคำ

โดย ปิยะพงษ์ หลักคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 ป621ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Getinfo, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 ป621ม] (1).

15. การเขียนโปรแกรมภาษา Pascal / โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย

โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ฉ422ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 3495 บุ๊คเซ็นเตอร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ฉ422ก] (1).

16. อัศจรรย์แห่งโลก Multimedia Director 6 / โดย อลงกรณ์ กรเกษม

โดย อลงกรณ์ กรเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 อ423อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คอมกราฟ เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 อ423อ] (1).

17. Microsoft PhotoDraw 2000 / โดย เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล

โดย เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 ก853ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ว. เพ็ชรสกุล, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 ก853ม] (1).

18. NetObjects Fusion 5 / นิรุธ อำนวยศิลป์

โดย นิรุธ อำนวยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6776 น658น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6776 น658น] (1).

19. หลักการเขียนโปรแกรม / วีระ บุญจริง.

โดย วีระ บุญจริง.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 ว841ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยดวงกมลสมัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 ว841ห 2542] (1).

20. คู่มือการใช้ CorelDraw! 5

โดย สยามคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามคอมพิวเตอร์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ค695] (1).