ผลการค้นหาของคุณมี 59 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Milk fruit dessert จากส้มสายน้ำผึ้ง = Product development of milk fruit dessert from Sainampeung tangerine / โดย อรรถพล สุจริตรักษ์

โดย อรรถพล สุจริตรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 อ357ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 อ357ก] (1).

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมแครอท = The development of carrot ice cream / โดย จุฑาทิพย์ สุขแสวง

โดย จุฑาทิพย์ สุขแสวง | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 จ623ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 จ623ก] (1).

3. การผลิตแอลกอฮอล์ระหว่างการหมักไวน์ชมพู่ = The alcohol production during fermentation of rose apple wine / โดย จีรสุดา ฉัตรเงิน

โดย จีรสุดา ฉัตรเงิน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 จ563ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 จ563ก] (2).

4. การผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำสับปะรด = The production of dried bananas in pineapple juice / โดย ภัทราภรณ์ เชื้ออภัย

โดย ภัทราภรณ์ เชื้ออภัย.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ภ376ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ภ376ก] (1).

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = The development of vegetarian Thai Northern style suasage / โดย พจนา อ้นน้อย

โดย พจนา อ้นน้อย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: สพ.7 FS 0014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ.7 FS 0014] (1).

6. ผลของแป้งข้าวโพดต่อความหนืดของซอสกล้วย = Effect of corn flour on viscosity of banana sauce / โดย กิตติ บุญแนบ

โดย กิตติ บุญแนบ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ก672ผ (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ก672ผ] (1).

7. การศึกษาการใช้ซอร์บิทอลแทนน้ำตาลในการทำแยมกล้วย = Study on the use of sorbitol as the replacement of sugar in making banana jam / โดย อาภาศรี ฟองเงิน

โดย อาภาศรี ฟองเงิน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 อ635ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 อ635ก] (1).

8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกรสต้มยำ = The development of suasage with Tom-Yum flavor / โดย สุกัญญา ชัยเนตร

โดย สุกัญญา ชัยเนตร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: สพ.7 FS 0011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ.7 FS 0011] (1).

9. การศึกษาสมบัติในระหว่างการหมักผักกาดขาว = Study on properties during fermentation of cabbage / โดย อัญญารัตน์ ปรียะธรรม

โดย อัญญารัตน์ ปรียะธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 อ532ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 อ532ก] (1).

10. การทดลองแปรรูปน้ำมะพร้าวผง = The production of coconut juice powder / โดย วิภาพร สร้อยสม

โดย วิภาพร สร้อยสม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ว649ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ว649ก] (1).

11. การผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่ฝรั่ง = The production of guava jelly / โดย เพ็ญนภา สุปินยา

โดย เพ็ญนภา สุปินยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 พ887ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 พ887ก] (1).

12. ผลของสารคงตัวต่อคุณภาพของโยเกิร์ตจากกะทิ = Effect of stabilizers on quality of yogurt from coconut milk / โดย ภาสกร ชมภู

โดย ภาสกร ชมภู | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ภ493ผ (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ภ493ผ] (1).

13. การเปลี่ยนแปลงของกรดแอสคอร์บิคในระหว่างการให้ความร้อนในน้ำฝรั่ง = Ascorbic acid changes during heating of guava (Psidium guajava Linn.) juice / โดย ปวีณา แก้วยองผาง

โดย ปวีณา แก้วยองผาง | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ป496ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ป496ก] (1).

14. การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรมะระจีน = The production of Chinese bitter cucumber beverage / โดย ประชัน ไผ่สนจำลองศรี

โดย ประชัน ไผ่สนจำลองศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ป229ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ป229ก] (1).

15. การผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่สมุนไพรจากดอกคำฝอย = The production of herbal jelly from safflower / โดย วราภรณ์ กันทะ

โดย วราภรณ์ กันทะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ว321ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ว321ก] (1).

16. การผลิตขนมปังขิง = The production of ginger bread / เสาวภาคย์ ชัชวาลย์

โดย เสาวภาคย์ ชัชวาลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ส943ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ส943ก] (1).

17. การเปรียบเทียบคุณภาพในระหว่างการหมักและผลิตภัณฑ์สุดท้ายของสาโทที่ผลิตจากข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำ = The comparison of quality fermentation and finished product between white sticky rice and black gluten rice / โดย รัฐพล วงค์ชมภู

โดย รัฐพล วงค์ชมภู | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ร356ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ร356ก] (1).

18. การผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลาป่น = The production of powdered fish cookies / โดย สุทธิดา แก้วมาลัย

โดย สุทธิดา แก้วมาลัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ส773ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ส773ก] (1).

19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะม่วง = Product development of mango jam / โดย พุทธชาติ มอนไข่

โดย พุทธชาติ มอนไข่ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2545 พ829ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2545 พ829ก] (1).

20. การผลิตไวน์สับปะรด = The production of pineapple wine / โดย ฐานันดร จียสวัสดิ์

โดย ฐานันดร เจียสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2546 ฐ211ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2546 ฐ211ก] (1).