ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 50 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The visual food encyclopedia

เลขเรียกหนังสือ: 641.303 V834 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.303 V834] (1).

2. Thailand food exporters 2002-2003

เลขเรียกหนังสือ: 382.456413 T364 2002-03 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Alpha Research, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.456413 T364 2002-03] (1).

3. The olive oil companion : the authoritative connoisseur's guide / Judy Ridgway

โดย Ridgway, Judy.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3463 R544O (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : Knickerbocker Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.3463 R544O] (1).

4. Fenaroli's handbook of flavor ingredients / George A. Burdock

โดย Burdock, George A.

เลขเรียกหนังสือ: 664 B951F 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664 B951F 2005] (1).

5. An encyclopedia of small fruit / Bob Gough

โดย Gough, Bob.

เลขเรียกหนังสือ: 634.03 G692E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 634.03 G692E] (1).

6. Oz Clarke's new classic wines.

โดย Clarke, Oz.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 C599O (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Simon &​ Schuster, c1991ชื่อเรื่องอื่น: New classic wines..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.22 C599O] (1).

7. The world atlas of wine / Hugh Johnson.

โดย Johnson, Hugh.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 J67W 1994 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., completely rev.ข้อมูลการพิมพ์: London : Mitchell Beazley, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.22 J67W 1994] (2).

8. Food dehydration : a dictionary and guide / J. G. Brennan

โดย Brennan, J. G.

เลขเรียกหนังสือ: 664.0284 B838F (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.0284 B838F] (1).

9. Nutrition education in communities of the third world : an annotated bibliography / compiled by Beat Schurch and Luce Wilquin

โดย Schurch, Beat | Wilquin, Luce | Nestle Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 016.3638 S394N (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lausanne, Switzerland : Nestle Foundation, 1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.3638 S394N] (1).

10. Handbook of fruit science and technology : production, composition, storage, and processing / edited by D. K. Salunkhe, S. S. Kadam

โดย Salunkhe, D. K | Kadam, S. S.

เลขเรียกหนังสือ: 634 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 634 H236] (1).

11. A dictionary of food and nutrition / Arnold E. Bender, David A. Bender

โดย Bender, Arnold Eric | Bender, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 641.03 B458D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.03 B458D] (1).

12. Dictionary of food ingredients / Robert S. Igoe & Y. H. Hui

โดย Igoe, Robert S | Hui, Yiu H.

เลขเรียกหนังสือ: 641.034 L687D 1996 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Chapman & Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.034 L687D 1996] (1).

13. Cheese and fermented milk foods / Frank V. Kosikowski, Vikram V. Mistry

โดย Kosikowski, Frank V.

เลขเรียกหนังสือ: 641.67 K86C 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Westport, Conn. : F. V. Kosikowski, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.67 K86C 1997] (2).

14. Encyclopedia of food microbiology / editor-in-chief, Richard K. Robinson ; editors, Carl A. Batt, Pradip D. Patel

โดย Robinson, Richard K | Batt, Carl A | Patel, Pradip D.

เลขเรียกหนังสือ: 664.001579 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.001579 E56] (3).

15. An A-Z of food and wine in plain English / Tom and Frances Bissell

โดย Bissell, Tom | Bissell, Frances.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 B623A (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Macmillan, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.5 B623A] (1).

16. Food composition and nutrition tables / on behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn ; edited by Deutsch Forschungsanstalt fur Lebensmittelchemie, Garching b. Munchen

โดย Scherz, Heimo | Senser, Friedrich | Souci, S. Walter | Fachmann, W | Kraut, H.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 F686 2000 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th. rev. and completed ed. / compiled by Heimo Scherz und Friedrich Senserข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart, Germany : Medpharm Scientific, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 613.2 F686 2000] (1).

17. Benders' dictionary of nutrition and food technology / David A. Bender and Arnold E. Bender

โดย Bender, David A | Bender, Arnold Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 664.003 B458B 1999 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Woodhead, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.003 B458B 1999] (1).

18. Handbook of water analysis / edited by Leo M. L. Nollet

โดย Nollet, Leo M. L.

เลขเรียกหนังสือ: 628.161 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 628.161 H236] (1).

19. Handbook of vitamins / edited by Robert B. Rucker ... [et al.]

โดย Rucker, Robert B.

เลขเรียกหนังสือ: 572.58 H236 2001 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., Revised and expandedข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 572.58 H236 2001] (1).

20. The world encyclopedia of cheese / Juliet Harbutt ; with recipes by Roz Denny

โดย Harbutt, Juliet | Denny, Roz.

เลขเรียกหนังสือ: 641.373 H255W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Lorenz Books, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.373 H255W] (1).