ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The visual food encyclopedia

เลขเรียกหนังสือ: 641.303 V834 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.303 V834] (1).

2. Thailand food exporters 2002-2003

เลขเรียกหนังสือ: 382.456413 T364 2002-03 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Alpha Research, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.456413 T364 2002-03] (1).

3. Food dehydration : a dictionary and guide / J. G. Brennan

โดย Brennan, J. G.

เลขเรียกหนังสือ: 664.0284 B838F (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.0284 B838F] (1).

4. A dictionary of food and nutrition / Arnold E. Bender, David A. Bender

โดย Bender, Arnold Eric | Bender, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 641.03 B458D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.03 B458D] (1).

5. Dictionary of food ingredients / Robert S. Igoe & Y. H. Hui

โดย Igoe, Robert S | Hui, Yiu H.

เลขเรียกหนังสือ: 641.034 L687D 1996 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Chapman & Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.034 L687D 1996] (1).

6. Encyclopedia of food microbiology / editor-in-chief, Richard K. Robinson ; editors, Carl A. Batt, Pradip D. Patel

โดย Robinson, Richard K | Batt, Carl A | Patel, Pradip D.

เลขเรียกหนังสือ: 664.001579 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.001579 E56] (3).

7. Food composition and nutrition tables / on behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn ; edited by Deutsch Forschungsanstalt fur Lebensmittelchemie, Garching b. Munchen

โดย Scherz, Heimo | Senser, Friedrich | Souci, S. Walter | Fachmann, W | Kraut, H.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 F686 2000 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th. rev. and completed ed. / compiled by Heimo Scherz und Friedrich Senserข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart, Germany : Medpharm Scientific, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 613.2 F686 2000] (1).

8. Benders' dictionary of nutrition and food technology / David A. Bender and Arnold E. Bender

โดย Bender, David A | Bender, Arnold Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 664.003 B458B 1999 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Woodhead, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.003 B458B 1999] (1).

9. Foodborne disease handbook / editor-in-chief, Y. H. Hui

โดย Hui, Yiu H.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 F686 2001 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., rev. and expandedข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.954 F686 2001] (2).

10. Thailand food stats ...

โดย Alpha Research Co.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47641 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nonthaburi : Alpha Research, 2003-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47641 T364] (3).

11. Handbook of food enzymology / edited by John R. Whitaker, Alphons G. J. Voragen, Dominic W. S. Wong

โดย Whitaker, John R | Voragen, Alphons G. J | Wong, Dominic W. S.

เลขเรียกหนังสือ: 664.001547 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.001547 H236] (1).

12. Handbook of food analytical chemistry / edited by Ronald E. Wrolstad ... [et al.]

โดย Wrolstad, Ronald E.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : Wiley-Interscience, c2000-2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.07 H236] (2).

13. Dictionary of food science and technology / complied and edited by The International Food Information Service

โดย International food Information service.

เลขเรียกหนังสือ: 664.003 D554 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Blackwell, 2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.003 D554] (1).

14. Benders' dictionary of nutrition and food technology / David A. Bender

โดย Bender, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 664.003 B458B 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.003 B458B 2006] (1).

15. Dictionary of food science and technology / complied and edited by The International Food Information Service

โดย International food Information service.

เลขเรียกหนังสือ: 664.003 D554 2009 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, U.K. : Oxford, U.K. : International Food Information Service ; Wiley-Blackwell, 2009สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.003 D554 2009] (1).

16. Dictionary of flavors / Dolf De Rovira, Sr.

โดย De Rovira, Dolf A.

เลขเรียกหนังสือ: 664.503 D278D 2008 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.503 D278D 2008] (1).

17. Encyclopedia of agricultural, food, and biological engineering / edited by Dennis R. Heldman, Carmen I. Moraru

โดย Moraru, Carmen I | Heldman, Dennis R.

เลขเรียกหนังสือ: 664.003 E56 2011 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Baca Raton, Fla. : CRC Press, c2011สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.003 E56 2011] (2).

18. Handbook of analysis of active compounds in functional foods / edited by Leo M.L. Nollet, Fidel Toldra.

โดย Nollet, Leo M.L | Toldra, Fidel.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2012ชื่อเรื่องอื่น: Analysis of active compounds in functional foods..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 613.2 H236] (1).

19. Encyclopedia of food microbiology / editor-in-chief, Carl A. Batt ; editor, Mary Lou Tortorello.

โดย Batt, Carl A | Tortorello, Mary Lou.

เลขเรียกหนังสือ: 664.001579 E56 2014 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London, U.K. ; Burlington, Mass. : Academic Press/Elsevier, 2014สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.001579 E56 2014] (3).

20. Handbook of food analysis / edited by Leo M. L. Nollet

โดย Nollet, Leo M. L.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.07 H236] (4).