ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ผลิตภัณฑ์ฟิลลิงขนุน = Jack fruit filling / โดย ธัญญารัตน์ เสนระศัพท์

โดย ธัญญารัตน์ เสนระศัพท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2546 ธ468ผ (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2546 ธ468ผ] (1).

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อขนุนติดเปลือกแช่อิ่มอบแห้ง = The product development of preserved inside rind jackfruit (Artocarpus intigifolia lank) / โดย วราลักษณ์ คงเจียมศิริ

โดย วราลักษณ์ คงเจียมศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2546 ว323ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2546 ว323ก] (1).

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซังขนุน = The product development of stringy plup of jackfruit ice cream / โดย พรพรต พงษ์สมบูรณ์

โดย พรพรต พงษ์สมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2546 พ246ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2546 พ246ก] (1).

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ซังขนุน = The product development of stringy pulp of jackfruit cookies / โดย จิตราภรณ์ กนกกาญน์กุล

โดย จิตราภรณ์ กนกกาญน์กุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2546 จ458ก (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2546 จ458ก] (1).

5. การพัฒนากระบวนการผลิตขนุนอบแห้ง = Process development of dehydrated Jackfruits / โดย ญาดา ถาอินทร์

โดย ญาดา ถาอินทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2546 ญ299ก (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2546 ญ299ก] (1).