ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1360 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การถนอมอาหาร / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ก439 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ก439] (2).

2. เทคโนโลยีอาหารนม = Dairy technology / นรินทร์ ทองศิริ.

โดย นรินทร์ ทองศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 637 น243ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 637 น243ท] (2).

3. บรั่นดี และ 6 ตระกูลเหล้ากลั่นชั้นยอดของโลก / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.

โดย กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.25 ก137บ 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำค้าง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.25 ก137บ 2532] (1).

4. ปฏิบัติการชีวเคมี I / โดย พนม ฟูตระกูล ... [และคนอื่นๆ].

โดย พนม ฟูตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 574.19 ป135 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574.19 ป135] (1).

5. เทคนิคทางเคมี / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ศรีไพโรจน์.

โดย ประเสริฐ ศรีไพโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 542.1 ป422ท 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 542.1 ป422ท 2538] (1).

6. The world atlas of wine / Hugh Johnson.

โดย Johnson, Hugh.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 J67W 1994 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., completely rev.ข้อมูลการพิมพ์: London : Mitchell Beazley, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.22 J67W 1994] (2).

7. หลักโภชนาการปัจจุบัน / เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.

โดย เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 ส942ห 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 ส942ห 2539] (2).

8. Mathematics for chemistry / Graham Doggett and Brian T. Sutcliffe

โดย Doggett, Graham | Sutcliffe, Brian T.

เลขเรียกหนังสือ: 515.1 D654M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex : Longman Scientific & Technical, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.1 D654M] (1).

9. เคมีอินทรีย์ / โดย สุนันทา วิบูลย์จันทร์

โดย สุนันทา วิบูลย์จันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 547 ส816ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขและปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 547 ส816ค 2539] (3).

10. Meat science / by R. A. Lawrie

โดย Lawrie, Ralston Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 641.36 L424M 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Pergamon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.36 L424M 1991] (1).

11. Food dehydration : a dictionary and guide / J. G. Brennan

โดย Brennan, J. G.

เลขเรียกหนังสือ: 664.0284 B838F (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.0284 B838F] (1).

12. อาหารจากพืชพรรณ 1 / ผู้เขียน, วัลยา ภู่ภิญโญ

โดย วัลยา ภู่ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.303 ว445อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดุจลดา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.303 ว445อ] (1).

13. พิษวิทยา : หลักการเบื้องต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการ

โดย แก้ว กังสดาลอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 ก891พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 ก891พ] (2).

14. อุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่น / ผู้แต่ง, สมภพ มานะรังสรรค์

โดย สมภพ มานะรังสรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.19593 ส271อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่พิมพ์ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.19593 ส271อ] (2).

15. International Conference on Food Industry Technology and Energy Applications, November 13-15, 1996, King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand / Organized by King Mongkut's Institute of Technology Thonburi ... [et al.]

โดย International Conference on Food Industry Technology and Energy Applications (1996 : Bangkok, Thailand) | King Mongkut's Institute of Technology Thonburi.

เลขเรียกหนังสือ: 664 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : KMITT, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 I61] (1).

16. Tomato and fruit processing : preserving and packaging : an example of a village factory / Guus de Klein

โดย de Klein, Guus.

เลขเรียกหนังสือ: 664.8 K64T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, The Netherlands : Tool, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.8 K64T] (2).

17. วิตามินและธาตุอาหาร : คำถามที่ต้องการคำตอบ = Savoy health care : vitamins & minerals / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง

โดย ศักดิ์ บวร.

เลขเรียกหนังสือ: 613.286 ศ322ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.286 ศ322ว] (2).

18. การถนอมอาหาร / นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

โดย นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 น315ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 น315ก] (1).

19. อาหารดอง ของเค็มและแห้ง / ทิพรจน์

โดย ทิพรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ท476อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ท476อ] (2).

20. การทำเต้าเจี้ยว / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (2).