ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1359 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอร์นบีฟกระป๋อง : มอก. 282-2521 = Standard for canned corned beef / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

102. มาแปรรูปอาหาร กันดีกว่า / ผู้แปลและเรียบเรียง, รำพรรณ รักศรีอักษร

โดย รำพรรณ รักศรีอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ม456 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ม456] (2).

103. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น : มอก. 798-2531 = Standard for chrysanthemum concentrate / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

104. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป : มอก. 694-2530 = Standard for pre-cooked rice vermicelli or instant rice vermicelli / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

105. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลูโคสซีรัปผง : มอก. 350-2523 = Standard for dried glucose syrup / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

106. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แฮม : มอก. 848-2532 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

107. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้าวเกรียบ : มอก. 701-2530 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2530?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

108. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์มะกะโรนี : มอก. 475-2526 = Standard for macaroni products / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2528 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2528] (1).

109. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป : มอก. 664-2530 = Standard for instant chrysanthemum / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ สำนักงาน, [2530?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

110. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นมสด : มอก. 738-2530 = Standard for fresh whole milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2530?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

111. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค : มอก. 743-2530 = Standard for edible groundnut oil / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2530?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

112. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งข้าวเจ้า : มอก. 638-2529 = Standard for white rice flour / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

113. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งข้าวเหนียว : มอก. 639-2529 = Standard for glutinous rice flour / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

114. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลาสดแล่เยือกแข็ง : มอก. 616-2529 = Standard for frozen fish fillets / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

115. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลาซาร์ดีนกระป๋อง : มอก. 89-2528 = Standard for canned sardines / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2529 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2529] (1).

116. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลาทูนากระป๋อง : มอก. 142-2530 = Standard for canned tuna / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [253-]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

117. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลาแมกเกอเรลกระป๋อง : มอก. 645-2529 = Standard canned mackerel / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [253-?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

118. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กะทิสำเร็จรูป : มอก. 582-2528 = Standard for coconut milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

119. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กะทิผง : มอก. 583-2528 = Standard for coconut milk powder / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

120. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาแฟสำเร็จรูป : มอก. 573-2528 = Standard for instant coffee / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).