ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1359 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลูโคสซีรัป : มอก. 268-2521 = Standard for glucose syrup / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

142. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรดไขมันถั่วเหลือง : มอก. 484-2526 = Standard for soybean fatty acid / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0424 ส691ม 2528 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.0424 ส691ม 2528] (1).

143. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขมิ้นชันแห้ง : มอก. 890-2532 = Standard for dried turmeric / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

144. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลไม้ผสมในภาชนะบรรจุ : มอก. 492-2526 = Standard for canned tropical fruit cocktail or canned fruit salad / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2527?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

145. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์ : มอก. 602-2529 = Standard for ceramicware in contact with food : stoneware tableware / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

146. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนมปังกรอบ : มอก. 742-2538 = Thai industrial standard biscuits, crackers and cookies / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

147. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลาเค็ม : ปลาอินทรี : มอก. 1204-2536 = Thai industrial standard salted fish : spanish mackerel / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

148. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาหารกุ้ง : มอก. 1198-2536 = Thai industrial standard prawn feed / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

149. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เงาะในภาชนะบรรจุ : มอก. 136-2539 = Thai industrial standard canned rambutan / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

150. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกลือบริโภค : มอก. 91-2536 = Thai industrial standard edible common salt / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

151. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ : มอก. 43-2536 = Thai industrial standard canned baby corn / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

152. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลาหมึกแห้ง : มอก. 972-2533 = Standard for dried cephalopods (squid, cuttle fish and octopus / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

153. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ : มอก. 1169-2536 = Thai industrial standard coffee beverages / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

154. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไข่เยี่ยวม้า : มอก. 1205-2536 = Thai industrial standard alkalized eggs / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

155. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำตาลก้อน : มอก. 936-2533 = Standard for cube sugar / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

156. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กวยจั๊บ : มอก. 960-2533 = Standard for kuai chap (rolled rice chip) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

157. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำพริกเผา : มอก. 1152-2536 = Thai industrial standard nam phrik phao (Thai fried chilli paste) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

158. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กุ้งแห้ง : มอก. 1003-2533 = Standard for dried shrimps / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ]2533?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

159. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำพริก : มอก. 1176-2536 = Thai industrial standard nam phrik (chilli paste) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

160. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำนมถั่วเหลือง : มอก. 1018-2533 = Standard for soymilk or soya bean milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).