ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1359 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่ : มอก. 1009-2533 = Standard for beef ball, pork ball and chicken ball / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

182. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไส้กรอกอีสาน : มอก. 1266-2537 = Thai industrial standard fermented pork sausage / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

183. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งถั่วเขียว : มอก. 948-2533 = Standard for mung bean starch / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ]2533?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

184. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต : มอก. 14-2525 = Standard for monosidium l-glutamate / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2527 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2527?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2527] (1).

185. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มะเขือเทศเข้มข้นในภาชนะบรรจุ : มอก. 305-2522 = Standard for canned tomato concentrates / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2538] (1).

186. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค. เล่ม 1, ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ : มอก. 257 เล่ม 1-2521 = Standard for drinking water part I specification / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2541] (1).

187. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค. เล่ม 2, การวิเคราะห์และทดสอบ : มอก. 257 เล่ม 2-2521 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2541] (1).

188. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แยม เยลลี และมาร์มาเลด : มอก. 263-2521 = Standard for jams jellies and marmalades / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

189. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลำไยในภาชนะบรรจุ : มอก. 68-2531 = Standard for canned longans / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2540] (1).

190. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา. เล่ม 1, อาหารกระป๋อง : มอก. 335 เล่ม 1-2523 = Standard methods for microbiological examination of canned foods / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2541] (1).

191. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ : มอก. 246-2539 = Thai industrial standard canned tomatoes / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

192. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซุปกึ่งสำเร็จรูป : มอก. 462-2533 = Standard for precooked or dehydrated soups / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

193. มหัศจรรย์ผัก 108 = The miracle of veggies 108

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 641.35 ม224 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.35 ม224 2541] (1).

194. Fundamentals of food process engineering / Romeo T. Toledo

โดย Toledo, Romeo T.

เลขเรียกหนังสือ: 664 T649F 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Gaithersburg, Md. : Aspen, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 T649F 1999] (1).

195. Plant biotechnology : comprehensive biotechnology. Second supplement / editors, Michael W. Fowler & Graham S. Warren, Murray Moo-Young.

โดย Fowler, Michael W | Warren, Graham S | Moo-Young, Murray.

เลขเรียกหนังสือ: 631 P713 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Pergamon Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631 P713] (1).

196. Food science / Norman N. Potter, Joseph H. Hotchkiss.

โดย Potter, Norman N | Hotchkiss, Joseph H.

เลขเรียกหนังสือ: 664 P868F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Gaithersburg, Md. : Aspen, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 P868F 1998] (1).

197. Sensory evaluation of food : principle and practices / Harry T. Lawless, Hildegarde Heymann.

โดย Lawless, Harry T | Heymann, Hildegarde.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 L418S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Gaithersburg, Md. : Aspen, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 L418S] (1).

198. Food allergies and intolerances : symposium / editors, Gerhard Eisenbrand ... [et al.]

โดย Eisenbrand, Gerhard.

เลขเรียกหนังสือ: 616.975 F686 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : VCH, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.975 F686] (1).

199. ถนอมอาหารเนื้อสัตว์ / โดย จรูญศรี พลเวียง

โดย จรูญศรี พลเวียง.

เลขเรียกหนังสือ: 641.49 จ173ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.49 จ173ถ] (1).

200. Analysis of food constituents / edited by J.-L. Multon ; translated by Lance Dieter

โดย Multon, Jean Louis | Dieter, Lance.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 A532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Wiley-VCH, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 A532] (1).