ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1359 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. การทำแหนม / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (1).

22. การทำน้ำผลไม้ / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.34 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.34 ศ812ก] (1).

23. การทำแคบหมู / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (2).

24. กระเทียมดอง / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

25. นมถั่วเหลืองอนามัย / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.371 ศ812น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.371 ศ812น] (1).

26. การแปรรูปสับปะรด / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

27. การแปรรูปกระท้อน / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

28. การแปรรูปทุเรียน / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียภาคตะวันออก

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

29. การทำหัวผักกาดหวาน / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

30. การทำโรตี-ปาท่องโก๋ / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ศ812ก] (1).

31. ข้าวเกรียบฟักทอง / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ศ812ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ศ812ข] (2).

32. เส้นหมี่ตำลึง / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ศ812ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ศ812ส] (2).

33. อาหารลดโคเลสเตอรอล : ป้องกันโรคหัวใจเนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันอัมพาตเพราะเลือดออกในสมอง / นาทาจิมะ ฮาจิเมะ, เขียน ; พนิดา, แปล

โดย ฮาจิเมะ, นาทาจิมะ | พนิดา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 ฮ273อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 ฮ273อ] (2).

34. Fish processing / Intermediate Technology Publications

โดย Intermediate Technology Publications.

เลขเรียกหนังสือ: 664.94 I61F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : ITP, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.94 I61F] (2).

35. ก๊าซกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร / งามทิพย์ ภู่วโรดม

โดย งามทิพย์ ภู่วโรดม.

เลขเรียกหนังสือ: 688.8 ง334ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ลินคอร์นโปรโมชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 688.8 ง334ก 2538] (2).

36. เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ / เยาวลักษณ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์

โดย เยาวลักษณ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.9 ย547ท 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เค.ยู. เพลส, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.9 ย547ท 2536] (1).

37. เกร็ดจากล่วมยาชุด คุณและโทษของอาหารการกิน / เสนอ อินทรสุขศรี

โดย เสนอ อินทรสุขศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3 ส899ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์ทอง, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.3 ส899ก] (1).

38. ต้านมะเร็งด้วยโภชนาบำบัด / นราดล วิสิษฐ์กุล, เรียบเรียง

โดย นราดล วิสิษฐ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 641.563 น231ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.563 น231ต] (1).

39. Nutrition education in communities of the third world : an annotated bibliography / compiled by Beat Schurch and Luce Wilquin

โดย Schurch, Beat | Wilquin, Luce | Nestle Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 016.3638 S394N (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lausanne, Switzerland : Nestle Foundation, 1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.3638 S394N] (1).

40. Essentials of food sanitation / Norman G. Marriott

โดย Marriott, Norman G.

เลขเรียกหนังสือ: 664 M359E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Chapman & Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 M359E] (1).