ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1359 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Fruit and vegetable processing

เลขเรียกหนังสือ: 664.8 F944 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Intermediate Technology, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.8 F944] (2).

42. Oil processing

เลขเรียกหนังสือ: 665.3 O39 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Intermediate Technology, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 665.3 O39] (2).

43. Cereal processing

เลขเรียกหนังสือ: 664.72 C412 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Intermediate Technology, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.72 C412] (2).

44. Drying

เลขเรียกหนังสือ: 660.28426 D799 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Intermediate Technology, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 660.28426 D799] (1).

45. Essentials of food science / Vickie A. Vaclavik ; contributing author, Elizabeth W. Christian

โดย Vaclavik, Vickie A | Christian, Elizabeth W.

เลขเรียกหนังสือ: 664 V119E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Chapman & Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 V119E] (1).

46. Basic food microbiology / George J. Banwart

โดย Banwart, George J.

เลขเรียกหนังสือ: 664.001579 B219B 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Chapman & Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.001579 B219B 1989] (1).

47. Fish processing technology / edited by G. M. Hall

โดย Hall, G. M.

เลขเรียกหนังสือ: 641.494 F532 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Blackie Academic & Professional, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.494 F532 1997] (1).

48. Principles of food processing / Dennis R. Heldman, Richard W. Hartel

โดย Heldman, Dennis R | Hartel, Richard W.

เลขเรียกหนังสือ: 664 H475P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Chapman & Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 H475P] (1).

49. Elementary food science / Ernest R. Vieira

โดย Vieira, Ernest R.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3 V658E 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Chapman & Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.3 V658E 1996] (1).

50. Handbook of fruit science and technology : production, composition, storage, and processing / edited by D. K. Salunkhe, S. S. Kadam

โดย Salunkhe, D. K | Kadam, S. S.

เลขเรียกหนังสือ: 634 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 634 H236] (1).

51. A dictionary of food and nutrition / Arnold E. Bender, David A. Bender

โดย Bender, Arnold Eric | Bender, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 641.03 B458D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.03 B458D] (1).

52. Dictionary of food ingredients / Robert S. Igoe & Y. H. Hui

โดย Igoe, Robert S | Hui, Yiu H.

เลขเรียกหนังสือ: 641.034 L687D 1996 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Chapman & Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.034 L687D 1996] (1).

53. Fundamentals of microbiology / I. Edward Alcamo

โดย Alcamo, I. Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 579 A346F 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Menlo Park, Calif. : Addison Wesley Longman, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 579 A346F 1997] (1).

54. โภชนศาสตร์ชุมชน : ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว = Community nutrition : in society of rapid socio-economic changes / บรรณาธิการ, ปราณีต ผ่องแผ้ว

โดย ปราณีต ผ่องแผ้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 ภ921 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 ภ921] (1).

55. Cheese and fermented milk foods / Frank V. Kosikowski, Vikram V. Mistry

โดย Kosikowski, Frank V.

เลขเรียกหนังสือ: 641.67 K86C 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Westport, Conn. : F. V. Kosikowski, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.67 K86C 1997] (2).

56. อาหารมีพิษ ชีวิตมีภัย / โดย พรพรรณ รพี.

โดย พรพรรณ รพี.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 พ247อ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 พ247อ 2540] (2).

57. Food oils and fats : technology, utilization, and nutrition / Harry Lawson

โดย Lawson, Harry.

เลขเรียกหนังสือ: 664.3 L425F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Chapman & Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.3 L425F] (1).

58. Quality in frozen food / edited by Marilyn C. Erickson, Yen-Con Hung

โดย Erickson, Marilyn C | Hung, Yen-Con.

เลขเรียกหนังสือ: 664.02853 Q1 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Chapman & Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.02853 Q1] (1).

59. Microbial food poisoning / edited by Adrian R. Eley

โดย Eley, Adrian R.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 M626 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 M626 1996] (1).

60. ดูแลสุขภาพด้วยแมคโครไบโอติก / แคโรลิน ไฮเดนรี, เขียน ; ลีลาวรรณ, แปลและเรียบเรียง

โดย ไฮเดนรี, แคโรลิน | ลีลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 613.264 ฮ974ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.264 ฮ974ด] (1).