ผลการค้นหาของคุณมี 21 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แนวทางการผลิตขนมปังตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี.) / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 664.7523 ส691น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.7523 ส691น] (1).

2. แนวทางการผลิตไอศกรีมตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี.) / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 637.4 ส691น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 637.4 ส691น] (1).

3. แนวทางการผลิตไเครื่องดื่มผงตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี.) / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 664.6 ส691น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.6 ส691น] (1).

4. การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 664.9 ส691ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.9 ส691ก] (1).

5. คู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท / กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 663.61 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 663.61 ส691ค] (1).

6. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตเครื่องดื่ม / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ป525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ป525] (1).

7. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตน้ำปลา / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 664.94 ส691ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.94 ส691ป] (1).

8. แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 664.024 ส691น 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.024 ส691น 2543] (1).

9. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตน้ำส้มสายชู / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 664.55 ส691ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

10. ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ = General standard for food additive : GSFA / กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 664.06 ส691ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, [2553?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.06 ส691ข] (2).

11. ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ = General standard for food additives: GSFA 2011 / สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 664.06 ส691ข (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนัก, 2554สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.06 ส691ข] (1).

12. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร = General rules on the certification of hazard analysis and critical control point (HACCP) system / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.19 ส691ห (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.19 ส691ห] (1).

13. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป (สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) / กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 363.1929 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา., 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.1929 ส691ค] (1).

14. สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์) ปีงบประมาณ ... / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วย, 2551-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 363.192 ส691ส] (4).

15. โครงการศึกษาสถานการณ์ การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์ / ผู้จัดทำ, อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 637.141 ค962 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2551ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 637.141 ค962] (1).

16. โครงการสำรวจสถานการณ์ การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปบางชนิด / ผู้จัดทำ, อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 664.062 ค962 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปบางชนิด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.062 ค962] (1).

17. สรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย / ผู้จัดทำ, อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 664.755 ส356 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551ชื่อเรื่องอื่น: โครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.755 ส356] (1).

18. โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 663.63 ส691ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงาน, [2551?]ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 663.63 ส691ค] (1).

19. เอกสารวิชาการ สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ... / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วย, 2553-ชื่อเรื่องอื่น: สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ....สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

20. เอกสารวิชาการ สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ... / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วย, 2553-ชื่อเรื่องอื่น: สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ....สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).