ผลการค้นหาของคุณมี 116 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ : มอก. 69-2532 = Standard for mustard greens (leaf mustard) pickles / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดสุขลักษณะของอาหาร : มอก. 34-2536 = Thai industrial standard gemeral principles of food hygiene / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2541] (1).

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดเยือกแข็ง : มอก. 425-2525 = Standard for frozen pineapple / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง : มอก. 51-2530 = Standard for canned pineapple / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2537 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2537] (1).

5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด : มอก. 112-2517 = Standard for pineapple juice / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2541] (1).

6. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง : มอก. 52-2516 = Standard for tapioca products / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม 2528 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2528สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2528] (1).

7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งมันสำปะหลัง : มอก. 274-2521 = Standard for tapioca flour/starch / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 342.04232 ส691ม 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.04232 ส691ม 2539] (1).

8. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งสาลีชนิดทำเค้ก : มอก. 373-2524 = Standard for wheat flour : cake flour / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2524?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

9. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง : มอก. 374-2524 = Standard for wheat flour : bread flour / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2536 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2536] (1).

10. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สุรา : มอก. 39-2516 = Standard for alcoholic beverages / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2539] (1).

11. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำตาลทราย : มอก. 56-2516 = Standard for sugar / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2541] (1).

12. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันมะพร้าว : มอก. 203-2520 = Standard for coconut oil / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2520?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

13. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำนมข้นหวาน : มอก. 48-2516 = Standard for sweetened condensed milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2516?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

14. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันเมล็ดนุ่นสำหรับบริโภค : มอก. 912-2532 = Standard for edible kapok seed oil / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

15. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กุ้งเยือกแข็ง : มอก. 115-2529 = Standard for quick frozen shrimps of prawns / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

16. มาตรฐานผลิตภันฑ์อุตสาหกรรม วุ้น : มอก. 780-2531 = Standard for agar / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

17. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวผักกาดเค็มปรุงรส : มอก. 579-2528 = Standard for seasoned salted Chinese radish / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

18. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป : มอก. 832-2531 = Standard for precooked or instant rice noodle / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

19. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำหวานเข้มข้น : มอก. 155-2532 = Standard for flavoured syrup / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

20. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาการีน : มอก. 143-2518 = Standard for magarine / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2539] (1).