ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ชีวเคมี : 1750 คำถามและคำตอบ / เรียบเรียงโดย, ประเสริฐ ศรีไพโรจน์

โดย ประเสริฐ ศรีไพโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 574.192076 ป422ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574.192076 ป422ช] (4), PYULIB-DW [Call number: 574.192076 ป422ช] (1).

2. ตำราชีวเคมี / พจน์ ศรีบุญลือ, โสพิศ วงศ์คำ, พัชรี บุญศิริ, บรรณาธิการ

โดย พจน์ ศรีบุญลือ | โสพิศ วงศ์คำ | พัชรี บุญศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 572 ต367 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 572 ต367 2543] (1), PYULIB-DW [Call number: 572 ต367 2543] (1).

3. โภชนศาสตร์ครอบครัว / อบเชย วงศ์ทอง

โดย อบเชย วงศ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 อ245ภ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 613.2 อ245ภ 2542] (2).

4. อาหารกับสุขภาพในแนววัฒนธรรม / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

โดย ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3 ท195อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.3 ท195อ] (4), PYULIB-DW [Call number: 641.3 ท195อ] (1).

5. การศึกษาความต้องการนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร = A study of the demand for food science and technology graduates in the thai food processing industry / โดย อนงค์ จีระโสตถิกุล.

โดย อนงค์ จีระโสตถิกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.1231664 อ153ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.1231664 อ153ก] (3). Special Status (1).

6. พื้นฐานโภชนาการ = Basic nutrition / อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

โดย อัจฉรา ดลวิทยาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 อ498พ เลขเรียกหนังสือ: QU145 อ498พ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 อ498พ] (2), PYULIB-DW [Call number: QU145 อ498พ 2550] (5).

7. สารอาหาร อาหารหลัก และการกำหนดรายการอาหาร / สุวิมล ตัณฑ์สุภศิริ

โดย สุวิมล ตัณฑ์ศุภศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 613.28 ส882ส 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.28 ส882ส 2551] (2), PYULIB-DW [Call number: 613.28 ส882ส 2551] (2).

8. สารพิษในอาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์, วิบูลย์ รัตนาปนนท์

โดย นิธิยา รัตนาปนนท์ | วิบูลย์ รัตนาปนนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 น614ส 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 น614ส 2553] (2), PYULIB-DW [Call number: 615.954 น614ส 2553] (3).

9. Discovering nutrition / Paul Insel ... [et al.].

โดย Insel, Paul M.

เลขเรียกหนังสือ: 612.39 I59D 2013 เลขเรียกหนังสือ: QU145 D611 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Burlington, Mass. : Jones & Bartlett Learning, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.39 I59D 2013] (1), PYULIB-DW [Call number: QU145 D611 2013] (1).

10. The story of eggs : เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย / ผู้เรียบเรียง, กิตติ ทรัพย์ชูกุล.

โดย กิตติ ทรัพย์ชูกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 641.375 ก671ด 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.375 ก671ด 2559] (2), PYULIB-DW [Call number: 641.375 ก671ด 2559] (2).