ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 113 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ.

โดย มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขา, 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร "เครื่องปรุงรสอาหาร" / จัดรวบรวมโดย สุภาศรี ฐาปนะสุต, ธนะชัย พละการมย์

โดย สุภาศรี ฐาปนะสุต | ธนะชัย พละการมย์ | สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 664.55 ส839ท (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.55 ส839ท] (1).

3. Food additives : a shopper's guide to what's safe and what's not / Christine Hoza Farlow

โดย Farlow, Christine Hoza.

เลขเรียกหนังสือ: 640.73 F232F 2001 (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2001 rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Escondido, Calif. : Kiss for Health Pub., 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 640.73 F232F 2001] (1).

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Milk fruit dessert จากส้มสายน้ำผึ้ง = Product development of milk fruit dessert from Sainampeung tangerine / โดย อรรถพล สุจริตรักษ์

โดย อรรถพล สุจริตรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 อ357ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 อ357ก] (1).

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมแครอท = The development of carrot ice cream / โดย จุฑาทิพย์ สุขแสวง

โดย จุฑาทิพย์ สุขแสวง | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 จ623ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 จ623ก] (1).

6. การผลิตแอลกอฮอล์ระหว่างการหมักไวน์ชมพู่ = The alcohol production during fermentation of rose apple wine / โดย จีรสุดา ฉัตรเงิน

โดย จีรสุดา ฉัตรเงิน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 จ563ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 จ563ก] (2).

7. การผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำสับปะรด = The production of dried bananas in pineapple juice / โดย ภัทราภรณ์ เชื้ออภัย

โดย ภัทราภรณ์ เชื้ออภัย.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ภ376ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ภ376ก] (1).

8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = The development of vegetarian Thai Northern style suasage / โดย พจนา อ้นน้อย

โดย พจนา อ้นน้อย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: สพ.7 FS 0014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ.7 FS 0014] (1).

9. ผลของแป้งข้าวโพดต่อความหนืดของซอสกล้วย = Effect of corn flour on viscosity of banana sauce / โดย กิตติ บุญแนบ

โดย กิตติ บุญแนบ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ก672ผ (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ก672ผ] (1).

10. การศึกษาการใช้ซอร์บิทอลแทนน้ำตาลในการทำแยมกล้วย = Study on the use of sorbitol as the replacement of sugar in making banana jam / โดย อาภาศรี ฟองเงิน

โดย อาภาศรี ฟองเงิน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 อ635ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 อ635ก] (1).

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกรสต้มยำ = The development of suasage with Tom-Yum flavor / โดย สุกัญญา ชัยเนตร

โดย สุกัญญา ชัยเนตร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: สพ.7 FS 0011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ.7 FS 0011] (1).

12. การศึกษาสมบัติในระหว่างการหมักผักกาดขาว = Study on properties during fermentation of cabbage / โดย อัญญารัตน์ ปรียะธรรม

โดย อัญญารัตน์ ปรียะธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 อ532ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 อ532ก] (1).

13. การทดลองแปรรูปน้ำมะพร้าวผง = The production of coconut juice powder / โดย วิภาพร สร้อยสม

โดย วิภาพร สร้อยสม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ว649ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ว649ก] (1).

14. การผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่ฝรั่ง = The production of guava jelly / โดย เพ็ญนภา สุปินยา

โดย เพ็ญนภา สุปินยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 พ887ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 พ887ก] (1).

15. ผลของสารคงตัวต่อคุณภาพของโยเกิร์ตจากกะทิ = Effect of stabilizers on quality of yogurt from coconut milk / โดย ภาสกร ชมภู

โดย ภาสกร ชมภู | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ภ493ผ (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ภ493ผ] (1).

16. การเปลี่ยนแปลงของกรดแอสคอร์บิคในระหว่างการให้ความร้อนในน้ำฝรั่ง = Ascorbic acid changes during heating of guava (Psidium guajava Linn.) juice / โดย ปวีณา แก้วยองผาง

โดย ปวีณา แก้วยองผาง | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ป496ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ป496ก] (1).

17. การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรมะระจีน = The production of Chinese bitter cucumber beverage / โดย ประชัน ไผ่สนจำลองศรี

โดย ประชัน ไผ่สนจำลองศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ป229ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ป229ก] (1).

18. การผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่สมุนไพรจากดอกคำฝอย = The production of herbal jelly from safflower / โดย วราภรณ์ กันทะ

โดย วราภรณ์ กันทะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ว321ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ว321ก] (1).

19. การผลิตขนมปังขิง = The production of ginger bread / เสาวภาคย์ ชัชวาลย์

โดย เสาวภาคย์ ชัชวาลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ส943ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ส943ก] (1).

20. การเปรียบเทียบคุณภาพในระหว่างการหมักและผลิตภัณฑ์สุดท้ายของสาโทที่ผลิตจากข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำ = The comparison of quality fermentation and finished product between white sticky rice and black gluten rice / โดย รัฐพล วงค์ชมภู

โดย รัฐพล วงค์ชมภู | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2544 ร356ก (สพ.7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2544 ร356ก] (1).