ผลการค้นหาของคุณมี 638 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Meat science / by R. A. Lawrie

โดย Lawrie, Ralston Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 641.36 L424M 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Pergamon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.36 L424M 1991] (1).

2. Green tea / Nadine Taylor

โดย Taylor, Nadine.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3372 T244G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Kensington, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.3372 T244G] (1).

3. Fundamental food microbiology / Bibek Ray

โดย Ray, Bibek.

เลขเรียกหนังสือ: 664.011579 R263F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.011579 R263F] (1).

4. French wines / Robert Joseph

โดย Joseph, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 641.220944 J83F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.220944 J83F] (1).

5. Champagne / Maggie McNie

โดย McNie, Maggie.

เลขเรียกหนังสือ: 641.2224 M478C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Faber and Faber, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.2224 M478C] (1).

6. Caffeine / edited by Gene A. Spiller

โดย Spiller, Gene A.

เลขเรียกหนังสือ: 615.785 C129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.785 C129] (1).

7. Salmonella / Rufus K. Guthrie

โดย Guthrie, Rufus K.

เลขเรียกหนังสือ: 615.952995 G984S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.952995 G984S] (1).

8. The international banana trade / Julian Roche

โดย Roche, Julian.

เลขเรียกหนังสือ: 382.414772 R673I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Woodhead, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.414772 R673I] (1).

9. Stereochemistry / David G. Morris

โดย Morris, David G.

เลขเรียกหนังสือ: 547.1223 M875S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Royal Society of Chemistry, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 547.1223 M875S] (1).

10. Proteins : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh

โดย Walsh, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 660.63 W224P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester : John Wiley & Sons, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 660.63 W224P] (1).

11. Physical chemistry / David W. Ball

โดย Ball, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 541.3 B187P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 541.3 B187P] (1).

12. Home winemaking chem 101 / Curtis W. Irion

โดย Irion, Curtis W.

เลขเรียกหนังสือ: 641.872 I68H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: United States : Xlibris Corporation, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.872 I68H] (1).

13. Food and nutritional toxicology / Stanley T. Omaye

โดย Omaye, Stanley T.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 O54F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 O54F] (1).

14. Fundamental food microbiology / Bibek Ray

โดย Ray, Bibek.

เลขเรียกหนังสือ: 664.001579 R263F 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.001579 R263F 2004] (1).

15. Proteins : structure and function / David Whitford

โดย Whitford, David.

เลขเรียกหนังสือ: 572.6 W595P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: England : John Wiley & Sons, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 572.6 W595P] (1).

16. Organic chemistry / John McMurry

โดย McMurry, John.

เลขเรียกหนังสือ: 547 M168O 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Thomson/Brooks/Cole, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 547 M168O 2008] (1).

17. Fish : processing and preservation / Charls L. Cutting

โดย Cutting, Charls L.

เลขเรียกหนังสือ: 664.94 C991F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Jodhpur : Agrobios (India), c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.94 C991F] (1).

18. Applied microbiology / editor, Pravin Chandra Trivedi

โดย Trivedi, Pravin Chandra.

เลขเรียกหนังสือ: 630.279 A652 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Jodhpur : Agrobios (India), c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.279 A652] (1).

19. Mathematics for chemistry / Graham Doggett and Brian T. Sutcliffe

โดย Doggett, Graham | Sutcliffe, Brian T.

เลขเรียกหนังสือ: 515.1 D654M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex : Longman Scientific & Technical, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.1 D654M] (1).

20. พิษวิทยา : หลักการเบื้องต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการ

โดย แก้ว กังสดาลอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 ก891พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 ก891พ] (2).