ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การทำเต้าเจี้ยว / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (2).

2. การทำแหนม / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (1).

3. การทำแคบหมู / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (2).

4. ข้าวไทยจากนาธรรมชาติ สู่ข้าวปลอดสารเคมี / ไพศาล สังโวลี

โดย ไพศาล สังโวลี.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3318 พ997ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.3318 พ997ข] (1).

5. ผลิตภัณฑ์ในโครงการเกษตร ชวนชิม-ชวนใช้ ปี 2542-2543 / ฝ่ายพัฒนาสถาบันบ้านเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

โดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่. ฝ่ายพัฒนาสถาบันเกษตรกร.

เลขเรียกหนังสือ: 630.715 ส691ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 630.715 ส691ผ] (1).

6. สร้างความร่ำรวยด้วยอาหาร OTOP / โดย ม.ล. อุบล ดีสวัสดิ์

โดย อุบล ดีสวัสดิ์, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 อ832ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.5 อ832ส] (1).

7. ปฏิรูปเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร : บทวิเคราะห์ และปฏิบัติการทางนโยบาย / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 630.9593 ว574ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มูลนิธิชีววิถี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.9593 ว574ป] (2).

8. ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ = General standard for food additives: GSFA 2011 / สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 664.06 ส691ข (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนัก, 2554สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.06 ส691ข] (1).

9. Thai dairy fact book ... / โดย ชมรมนมสร้างชาติ

โดย ชมรมนมสร้างชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 637.109593 ช175ท (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ชมรม, 2552-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 637.109593 ช175ท] (5).