ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 115 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สุรา : มอก. 39-2516 = Standard for alcoholic beverages / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2539] (1).

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำตาลทราย : มอก. 56-2516 = Standard for sugar / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2541] (1).

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันมะพร้าว : มอก. 203-2520 = Standard for coconut oil / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2520?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำนมข้นหวาน : มอก. 48-2516 = Standard for sweetened condensed milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2516?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

5. มาตรฐานผลิตภันฑ์อุตสาหกรรม วุ้น : มอก. 780-2531 = Standard for agar / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

6. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แฮม : มอก. 848-2532 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้าวเกรียบ : มอก. 701-2530 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2530?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

8. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นมสด : มอก. 738-2530 = Standard for fresh whole milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2530?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

9. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กะทิสำเร็จรูป : มอก. 582-2528 = Standard for coconut milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

10. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กะทิผง : มอก. 583-2528 = Standard for coconut milk powder / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

11. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาแฟสำเร็จรูป : มอก. 573-2528 = Standard for instant coffee / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

12. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาแฟเมล็ด : มอก. 585-2528 = Standard for green coffee / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

13. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมล็ดงา : มอก. 641-2529 = Standard for sesame / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

14. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งข้าวโพด : มอก. 637-2529 = Standard for corn starch / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

15. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลูโคสซีรัป : มอก. 268-2521 = Standard for glucose syrup / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

16. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาหารกุ้ง : มอก. 1198-2536 = Thai industrial standard prawn feed / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

17. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกลือบริโภค : มอก. 91-2536 = Thai industrial standard edible common salt / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

18. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำตาลก้อน : มอก. 936-2533 = Standard for cube sugar / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

19. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กวยจั๊บ : มอก. 960-2533 = Standard for kuai chap (rolled rice chip) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

20. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กุ้งแห้ง : มอก. 1003-2533 = Standard for dried shrimps / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ]2533?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).