ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 346 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การถนอมอาหาร / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ก439 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ก439] (2).

2. อาหารจากพืชพรรณ 1 / ผู้เขียน, วัลยา ภู่ภิญโญ

โดย วัลยา ภู่ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.303 ว445อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดุจลดา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.303 ว445อ] (1).

3. พิษวิทยา : หลักการเบื้องต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการ

โดย แก้ว กังสดาลอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 ก891พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 ก891พ] (2).

4. อุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่น / ผู้แต่ง, สมภพ มานะรังสรรค์

โดย สมภพ มานะรังสรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.19593 ส271อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่พิมพ์ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.19593 ส271อ] (2).

5. วิตามินและธาตุอาหาร : คำถามที่ต้องการคำตอบ = Savoy health care : vitamins & minerals / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง

โดย ศักดิ์ บวร.

เลขเรียกหนังสือ: 613.286 ศ322ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.286 ศ322ว] (2).

6. การถนอมอาหาร / นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

โดย นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 น315ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 น315ก] (1).

7. อาหารดอง ของเค็มและแห้ง / ทิพรจน์

โดย ทิพรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ท476อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ท476อ] (2).

8. การทำเต้าเจี้ยว / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (2).

9. การทำแหนม / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (1).

10. การทำแคบหมู / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ศ812ก] (2).

11. กระเทียมดอง / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

12. นมถั่วเหลืองอนามัย / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.371 ศ812น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.371 ศ812น] (1).

13. การแปรรูปสับปะรด / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

14. การแปรรูปกระท้อน / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

15. การแปรรูปทุเรียน / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียภาคตะวันออก

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

16. การทำหัวผักกาดหวาน / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ศ812ก] (2).

17. การทำโรตี-ปาท่องโก๋ / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ศ812ก] (1).

18. ข้าวเกรียบฟักทอง / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ศ812ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ศ812ข] (2).

19. เส้นหมี่ตำลึง / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ศ812ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ศ812ส] (2).

20. ก๊าซกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร / งามทิพย์ ภู่วโรดม

โดย งามทิพย์ ภู่วโรดม.

เลขเรียกหนังสือ: 688.8 ง334ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ลินคอร์นโปรโมชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 688.8 ง334ก 2538] (2).