ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 133 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Handbook of software engineering & knowledge engineering. Vol. 3, Recent advances / editor, S. K. Chang

โดย Chang, Shi-Kuo.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : World Scientific Publishing, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 H236] (1).

2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้ = Software engineering / โรเจอร์ เอส. เพรสแมน ; แปลและเรียบเรียงโดย พรฤดี เนติโสภากุล

โดย เพรสแมน, โรเจอร์ เอส.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 พ913ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 พ913ว] (5).

3. Software engineering. Vol. 2, The supporting processes / edited by Richard H. Thayer and Merlin Dorfman

โดย Thayer, Richard H | Dorfman, Merlin.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 S681 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 S681 2005] (1).

4. Risk management for IT projects : how to deal with over 150 issues and risks / Bennet P. Lientz, Lee Larssen

โดย Lientz, Bennet P | Larssen, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 004.1681 L719R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Burlington, Mass. : Elsevier, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.1681 L719R] (1).

5. Effective methods for software testing / William E. Perry

โดย Perry, William E.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 P465E 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Wiley, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 P465E 2006] (2).

6. Software management / edited by Donald J. Reifer

โดย Reifer, Donald J.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1068 S681 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Los Alamitos, Calif. : IEEE Computer Society, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1068 S681 2006] (1).

7. Object-oriented & classical software engineering / Stephen R. Schach

โดย Schach, Stephen R.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 S291O 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, 2007ชื่อเรื่องอื่น: Object-oriented and classical software engineering.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 S291O 2007] (1).

8. Software requirements engineering / edited by Richard H. Thayer and Merlin Dorfman

โดย Thayer, Richard H | Dorfman, Merlin.

เลขเรียกหนังสือ: 005.12 S681 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Los Alamitos, Calif. : IEEE Computer Society Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.12 S681 2000] (1).

9. Software requirements : practical techniques for gathering and managing requirements throughout the product development cycle / Karl E. Wiegers

โดย Wiegers, Karl E.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 W645S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 W645S 2003] (1).

10. Software configuration management handbook / Alexis Leon

โดย Leon, Alexis.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 L579S 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass : Artech House, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 L579S 2005] (1).

11. Software configuration management / Jessica Keyes

โดย Keyes, Jessica.

เลขเรียกหนังสือ: 005.15 K44S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Auerbach, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.15 K44S] (1).

12. Building reliable component-based software systems / Ivica Crnkovic, Magnus Larsson, editors

โดย Crnkovic, Ivica | Larsson, Magnus.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 B932 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Artech House, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 B932] (1).

13. Cyberethics : morality and law in cyberspace / Richard A. Spinello

โดย Spinello, Richard A.

เลขเรียกหนังสือ: 175 S757C 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 175 S757C 2006] (1).

14. Readings in cyberethics / edited by Richard A. Spinello, Herman T. Tavani

โดย Spinello, Richard A | Tavani, Herman T.

เลขเรียกหนังสือ: 175 R287 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 175 R287 2004] (1).

15. Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen

โดย Rosen, Kenneth H.

เลขเรียกหนังสือ: 511 R813D 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 R813D 2007] (1).

16. The unified software development process / Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh

โดย Jacobson, Ivar | Booch, Grady | Rumbaugh, James.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 J17U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Addison-Wesley, 2007, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 J17U] (1).

17. Using UML : software engineering with objects and components / Perdita Stevens with Rob Pooley

โดย Stevens, Perdita | Pooley, Rob J.

เลขเรียกหนังสือ: 005.117 S845U 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.117 S845U 2006] (1).

18. Software architecture in practice / Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman

โดย Bass, Len | Clements, Paul | Kazman, Rick.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 B317S 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison-Wesley, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 B317S 2007] (1).

19. Design and use of software architectures : adopting and evolving a product-line approach / Jan Bosch

โดย Bosch, Jan.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 B742D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 B742D] (1).

20. Software requirements & specifications : a lexicon of practice, principles and prejudices / Michael Jackson

โดย Jackson, Michael James.

เลขเรียกหนังสือ: 005.12 J13S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 1998, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.12 J13S] (1).