ผลการค้นหาของคุณมี 133 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Hello, Adroid : introducing Google's mobile development platform / Ed Burnette

โดย Burnette, Ed.

เลขเรียกหนังสือ: 005.268 B964H 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Raleigh, N.C. ; Dallas, Tex. : The Pragmatic Bookshelf, c2010 (printing 2011)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.268 B964H 2010] (1).

102. Designing for the iPad : building applications that sell / Chris Stevens

โดย Stevens, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 S844D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 S844D] (1).

103. Head first iPhone and iPad development / Dan Pilone, Tracey Pilone

โดย Pilone, Dan | Pilone, Tracey.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 P643H 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2011ชื่อเรื่องอื่น: iPhone and iPad development.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 P643H 2011] (1).

104. Android in practice / Charlie Collins, Michael D. Galpin, Matthias Kappler.

โดย Collins, Charlie | Galpin, Michael D | Kappler, Matthias.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 C712A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Shelter Island, N.Y. : Manning, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 C712A] (1).

105. Android in action / W. Frank Ableson, Robi Sen, Chris King

โดย Ableson, W. Frank | Sen, Robi | King, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 A152A 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Greenwich, Conn. : Manning, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 A152A 2011] (1).

106. Learning Android / Marko Gargenta

โดย Gargenta, Marko.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 G231L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 G231L] (1).

107. Making software : what really works, and why we believe it / edited by Andy Oram and Greg Wilson

โดย Oram, Andy | Wilson, Greg.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 M235 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 M235] (1).

108. Making sense of agile project management : balancing control and agility / Charles G. Cobb

โดย Cobb, Charles G.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 C653M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 C653M] (1).

109. Windows Phone 7 developer guide : building connected mobile applications with Microsoft Silverlight / Dominic Betts ... [et al.]

โดย Betts, Dominic.

เลขเรียกหนังสือ: 004.167 W765 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Redmond, Wash.] : Microsoft Corporation, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.167 W765] (1).

110. Social software engineering : development and collaboration with social networking / Jessica Keyes.

โดย Keyes, Jessica.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 K44S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 K44S] (1).

111. LabVIEW ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบการวัดและควบคุม / กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี

โดย กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ก659ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ก659ล] (1).

112. Basic Android app development / ผู้แต่ง, จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย

โดย จักรชัย โสอินทร์ | พงษ์ศธร จันทร์ยอย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.252 จ217บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.252 จ217บ] (2).

113. คู่มือการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C#2010 / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน

โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ธ647ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ธ647ค] (2).

114. Lean-agile software development : achieving enterprise agility / Alan Shalloway, Guy Beaver, James R. Trott.

โดย Shalloway, Alan | Beaver, Guy | Trott, James R.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 S528L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 S528L] (1).

115. Software modeling and design : UML, use cases, patterns, and software architectures / Hassan Gomaa.

โดย Gomaa, Hassan.

เลขเรียกหนังสือ: 003.3 G631S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 003.3 G631S] (1).

116. Make : Arduino bots and gadgets : learning by discovery / Kimmo and Tero Karvinen.

โดย Karvinen, Kimmo | Karvinen, Tero.

เลขเรียกหนังสือ: 629.89 K18M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2011ชื่อเรื่องอื่น: Arduino bots and gadgets..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.89 K18M] (1).

117. วิศวะกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล | พนิดา พานิชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 ก672ว 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 ก672ว 2554] (1).

118. คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น / ผู้เขียน, ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

โดย ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 ข136ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 ข136ค] (1).

119. คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์ / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

โดย พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 พ316ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 พ316ค] (2).

120. คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

โดย พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 พ316ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 พ316ค] (2).