ผลการค้นหาของคุณมี 133 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Software requirements & specifications : a lexicon of practice, principles and prejudices / Michael Jackson

โดย Jackson, Michael James.

เลขเรียกหนังสือ: 005.12 J13S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 1998, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.12 J13S] (1).

22. Requirements engineering : a good practice guide / Ian Sommerville and Pete Sawyer

โดย Sommerville, Ian | Sawyer, Pete.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 S697R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, 2006, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 S697R] (1).

23. Systems management for information technology and software engineering / Andrew P. Sage

โดย Sage, Andrew P.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 S129S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 S129S] (1).

24. Construction project management / Richard H. Clough, Glenn A. Sears, S. Keoki Sears

โดย Clough, Richard Hudson | Sears, Glenn A | Sears, S. Keoki.

เลขเรียกหนังสือ: 624.06894 C647C 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 624.06894 C647C 2000] (1).

25. Software project management : a unified framework / Walker Royce

โดย Royce, Walker.

เลขเรียกหนังสือ: 005.12 R888S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Addison-Wesley, c2005, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.12 R888S] (1).

26. The project manager's guide to software engineering 's best practices / Mark J. Christensen and Richard H. Thayer

โดย Christensen, Mark J | Thayer, Richard H.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 C554P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Los Alamitos, Calif. : IEEE Computer Society, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 C554P] (1).

27. Code complete : a practical handbook of software construction / Steve McConnell

โดย McConnell, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 M129C 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 M129C 2004] (1).

28. Successful evolution of software systems / Hongji Yang, Martin Ward

โดย Yang, Hongji | Ward, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 Y22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Artech House, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 Y22S] (1).

29. Practical software maintenance : best practices for managing your software investment / Thomas M. Pigoski

โดย Pigoski, Thomas M.

เลขเรียกหนังสือ: 005.16 P633P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.16 P633P] (1).

30. Software verification and validation for practitioners and managers / Steven R. Rakitin

โดย Rakitin, Steven R.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 R162S 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Artech House, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 R162S 2001] (1).

31. Systems and software verification : model-checking techniques and tools / B. Berard ... [et al.]

โดย Berard, B.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 S995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 S995] (1).

32. Ethics for the information age / Michael J. Quinn

โดย Quinn, Michael Jay.

เลขเรียกหนังสือ: 174.9004 Q7E 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Addison-Wesley, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.9004 Q7E 2006] (1).

33. A handbook of software and systems engineering : empirical observations, law and theories / Albert Endres, Dieter Rombach

โดย Endres, Albert | Rombach, H. Dieter.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 E56H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson/Addison-Wesley, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 E56H] (1).

34. Software engineering processes with the UPEDU / Pierre N. Robillard, Philippe Kruchten, with Patrick d'Astous

โดย Robillard, Pierre N | D’Astous, Patrick | Kruchten, Philippe.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 R654S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Addison-Wesley, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 R654S] (1).

35. Refactoring : improving the design of existing code / Martin Fowler

โดย Fowler, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 F787R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Addison-Wesley, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 F787R] (1).

36. Software configuration management patterns : effective teamwork, practical integration / Stephen P. Berczuk with Brad Appleton

โดย Berczuk, Stephen P | Appleton, Brad.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 B486S 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Addison-Wesley, 2007, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 B486S 2007] (1).

37. Open source : technology and policy / Fadi P. Deek, James A.M. McHugh.

โดย Deek, Fadi P | McHugh, James A.M.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 D311O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 D311O] (1).

38. Software and organisations : the biography of the enterprise-wide system or how SAP conquered the world / Neil Pollock and Robin Williams.

โดย Pollock, Neil | Williams, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47005 P777S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47005 P777S] (1).

39. The business value of IT : managing risks, optimizing performance, and measuring results / Michael D.S. Harris, David Herron, Stasia Iwanicki.

โดย Harris, Michael D.S | Herron, David E | Iwanicki, Stasia.

เลขเรียกหนังสือ: 004.068 H315B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.068 H315B] (1).

40. Software testing and quality assurance : theory and practice / Kshirasagar Naik, Priyadarshi Tripathy.

โดย Naik, Kshirasagar | Tripathy, Priyadarshi.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 N155S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 N155S] (1).