ผลการค้นหาของคุณมี 133 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Software teamwork : taking ownership for success / Jim Brosseau

โดย Brosseau, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1068 B874S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1068 B874S] (1).

42. Metamodelling for software engineering / Cesar Gonzalez-Perez, Brian Henderson-Sellers

โดย Gonzalez-Perez, Cesar A | Henderson-Sellers, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 G643M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 G643M] (1).

43. Emerging free and open source software practices / Sulayman K. Sowe, Ioannis G. Stamelos, Ioannis M. Samoladas [editors].

โดย Sowe, Sulayman K | Stamelos, Ioannis G | Samoladas, Ioannis M.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : IGI Publishing, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 E53] (1).

44. Software development for embedded multi-core systems : a practical guide using embedded Intel architecture / Max Domeika.

โดย Domeika, Max.

เลขเรียกหนังสือ: 004.35 D668S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Burlington, Mass. : Elsevier/Newnes, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.35 D668S] (1).

45. Software testing : a craftsman's approach / Paul C. Jorgensen

โดย Jorgensen, Paul C.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 J82S 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Auerbach/Taylor & Francis Group, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 J82S 2008] (1).

46. Six sigma software development / Christine B. Tayntor.

โดย Tayntor, Christine B.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 T247S 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Auerbach Publications, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 T247S 2007] (1).

47. Software engineering : principles and practice / Hans Van Vliet

โดย Vliet, Hans Van.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 V871S 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 V871S 2008] (1).

48. Systems engineering with SysML/UML : modeling, analysis, design / Tim Weilkiens

โดย Weilkiens, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 620.001171 W422S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Burlington, Mass. : Morgan Kaufmann OMG Press/Elsevier, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 620.001171 W422S] (1).

49. IEEE computer society real-world software engineering problems : a self-study guide for today's software professional / J. Fernando Naveda, Stephen B. Seidman.

โดย Naveda, J. Fernando | Seidman, Stephen B.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1076 N323I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1076 N323I] (1).

50. Model-based software testing and analysis with C# / Jonathan Jacky ... [et al.].

โดย Jacky, Jonathan.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 M689 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 M689] (1).

51. Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction / Ben Shneiderman & Catherine Plaisant

โดย Shneiderman, Ben | Plaisant, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 005.437 S558D 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley/Pearson, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.437 S558D 2010] (2).

52. Design patterns in Java / Steven John Metsker, William C. Wake

โดย Metsker, Steven John | Wake, William C.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 M594D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 M594D] (1).

53. PSP : a self-improvement process for software engineers / Watts S. Humphrey

โดย Humphrey, Watts S | Carnegie Mellon University. Software Engineering Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 H926P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 H926P] (1).

54. TSP--leading a development team / Watts S. Humphrey.

โดย Humphrey, Watts S | Carnegie Mellon University. Software Engineering Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 005.10685 H926T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.10685 H926T] (1).

55. Managing and leading software projects / Richard E. (Dick) Fairley

โดย Fairley, Richard E. (Dick).

เลขเรียกหนังสือ: 005.1068 F172M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1068 F172M] (1).

56. Software error detection through testing and ayalysis / J.C. Huang

โดย Huang, J.C.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 H874S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 H874S] (1).

57. Modeling software behavior : a craftsman's approach / Paul C. Jorgensen

โดย Jorgensen, Paul C.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 J82M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 J82M] (1).

58. The architecture of computer hardware, system software, and networking : an information technology approach / Irv Englander.

โดย Englander, Irv.

เลขเรียกหนังสือ: 004.22 E58A 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.22 E58A 2010] (1).

59. IT governance in a networked world : multi-sourcing strategies and social capital for corporate computing / Laurence Lock Lee

โดย Lee, Laurence Lock.

เลขเรียกหนังสือ: 004.0684 L477I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. ; London : Information Science Reference, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.0684 L477I] (1).

60. Requirements engineering for software and systems / Phillip A. Laplante

โดย Laplante, Phillip A.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 L314R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baca Raton, Fla. : CRC Press, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 L314R] (1).