ผลการค้นหาของคุณมี 133 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. 24 deadly sins of software security : programming flaws and how to fix them / Michael Howard, David LeBlanc, and John Viega.

โดย Howard, Michael | LeBlanc, David | Viega, John.

เลขเรียกหนังสือ: 005.8 H851T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2010ชื่อเรื่องอื่น: Twenty four deadly sins of software security : programming flaws and how to fix them.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.8 H851T] (1).

62. The software test engineer's handbook : a study guide for the ISTQB test analyst and technical test analyst advanced level certificates / Graham Bath, Judy McKay

โดย Bath, Graham | McKay, Judy | International Software Testing Qualifications Board.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 B331S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Santa Barbara, Calif. : Rocky Nook, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 B331S] (1).

63. Growing object-oriented software, guided by tests / Steve Freeman and Nat Pryce

โดย Freeman, Steve | Pryce, Nat.

เลขเรียกหนังสือ: 005.117 F855G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.117 F855G] (1).

64. Head first software development / Dan Pilone, Russ Miles

โดย Pilone, Dan | Miles, Russ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 P643H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 P643H] (1).

65. Modelling systems : practical tools and techniques in software development / John Fitzgerald and Peter Gorm Larsen

โดย Fitzgerald, John | Larsen, Peter Gorm.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 F553M 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 F553M 2009] (1).

66. Software engineering : theory and practice / Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee

โดย Pfleeger, Shari Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 P531S 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 P531S 2010] (1).

67. Python for software design : how to think like a computer scientist / Allen B. Downey

โดย Downey, Allen B.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 D748P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 D748P] (1).

68. Practical formal software engineering : wanting the software you get / Bruce Mills

โดย Mills, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 M657P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 M657P] (1).

69. Quality assurance of agent-based and self-managed systems / Reiner Dumke, Steffen Mencke, Cornelius Wille

โดย Dumke, Reiner | Mencke, Steffen | Wille, Cornelius.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 D888Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 D888Q] (1).

70. Continuous delivery : reliable software releases through build, test, and deployment automation / Jez Humble and David Farley

โดย Humble, Jez | Farley, David.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 H919C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 H919C] (1).

71. Integrating CMMI and agile development : case studies and proven techniques for faster performance improvement / Paul E. McMahon

โดย McMahon, Paul E.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 M167I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 M167I] (1).

72. Patterns-based engineering : successfully delivering solutions via patterns / Lee Ackerman, Celso Gonzalez

โดย Ackerman, Lee | Gonzalez, Celso.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 A182P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 A182P] (1).

73. Forms that work : designing Web forms for usability / Caroline Jarrett, Gerry Gaffney

โดย Jarrett, Caroline | Gaffney, Gerry.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7 J37F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Burlington, Mass. : Elsevier/Morgan Kaufmann, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7 J37F] (1).

74. Managing the development of software-intensive systems / James McDonald

โดย McDonald, James.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 M135M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 M135M] (1).

75. Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI and interaction design / David Benyon

โดย Benyon, David.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 B479D 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison Wesley/Pearson, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 B479D 2010] (1).

76. Discovering requirements : how to specify products and services / Ian Alexander and Ljerka Beus-Dukic

โดย Alexander, Ian F | Beus-Dukic, Ljerka.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5038 A375D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5038 A375D] (1).

77. Beautiful testing / edited by Tim Riley and Adam Goucher

โดย Riley, Tim | Goucher, Adam.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 B384 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 B384] (1).

78. Documenting software architectures : views and beyond / Paul Clements ... [et al.]

โดย Clements, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 005.15 D637 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.15 D637 2011] (1).

79. Beginning smartphone Web development : building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based applications for iPhone, Android, Palm Pre, Blackberry, Windows Mobile and Nokia S60 / Gail Rahn Frederick with Rajesh Lal

โดย Frederick, Gail Rahn | Lal, Rajesh.

เลขเรียกหนังสือ: 621.38456 F852B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Apress : distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.38456 F852B] (1).

80. Evaluating project decisions : case studies in software engineering / Carol L. Hoover, Mel Rosso-Llopart, Gil Taran

โดย Hoover, Carol L | Rosso-Llopart, Mel | Taran, Gil.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 H789E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 H789E] (1).