ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้ = Software engineering / โรเจอร์ เอส. เพรสแมน ; แปลและเรียบเรียงโดย พรฤดี เนติโสภากุล

โดย เพรสแมน, โรเจอร์ เอส.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 พ913ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 พ913ว] (5).

2. การออกแบบอินเตอร์เฟส = Interface design / โดย ณรงค์ ล่ำดี

โดย ณรงค์ ล่ำดี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.437 ณ214ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.437 ณ214ก] (2).

3. LabVIEW ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบการวัดและควบคุม / กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี

โดย กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ก659ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ก659ล] (1).

4. Basic Android app development / ผู้แต่ง, จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย

โดย จักรชัย โสอินทร์ | พงษ์ศธร จันทร์ยอย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.252 จ217บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.252 จ217บ] (2).

5. คู่มือการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C#2010 / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน

โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ธ647ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ธ647ค] (2).

6. วิศวะกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล | พนิดา พานิชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 ก672ว 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 ก672ว 2554] (1).

7. คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น / ผู้เขียน, ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

โดย ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 ข136ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 ข136ค] (1).

8. คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์ / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

โดย พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 พ316ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 พ316ค] (2).

9. พัฒนา App Android / กอบเกียรติ สระอุบล.

โดย กอบเกียรติ สระอุบล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 ก359พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 ก359พ] (2).

10. คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

โดย พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 พ316ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 พ316ค] (2).

11. Design mobile App / เขียนโดย อภิรักษ์ ปนาทกูล.

โดย อภิรักษ์ ปนาทกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.25 อ259ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรูไลฟ์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.25 อ259ด] (1).

12. การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ = Software project management / ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์.

โดย ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1068 ศ322ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1068 ศ322ก] (1).

13. นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 น352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 น352] (2).

14. การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด = Wireless communications with limited feedback / วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์.

โดย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382 ว969ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.382 ว969ก] (1).

15. การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Digital signal and image processing : theories and applications / นิพนธ์ ธีรอำพน.

โดย นิพนธ์ ธีรอำพน.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3 น616ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : เอสทีทู โม สเปซ ดีไซน์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3 น616ก] (1).

16. การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น / ผู้แต่ง, ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

โดย ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 ข136ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน iTraining by Kajornsak, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 ข136ก] (1).

17. คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น / จักรชัย โสอินทร์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย จักรชัย โสอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 ค695] (2).

18. การประมวลผลประสิทธิภาพสูง : สถาปัตยกรรมและกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม = High performance computing : architecture and programming paradigms / ธีรณี อจลากุล.

โดย ธีรณี อจลากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 004.22 ธ622ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : บรรณิก, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.22 ธ622ก] (2).