ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 115 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Software requirements : practical techniques for gathering and managing requirements throughout the product development cycle / Karl E. Wiegers

โดย Wiegers, Karl E.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 W645S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 W645S 2003] (1).

2. Software configuration management handbook / Alexis Leon

โดย Leon, Alexis.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 L579S 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass : Artech House, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 L579S 2005] (1).

3. Software configuration management / Jessica Keyes

โดย Keyes, Jessica.

เลขเรียกหนังสือ: 005.15 K44S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Auerbach, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.15 K44S] (1).

4. Design and use of software architectures : adopting and evolving a product-line approach / Jan Bosch

โดย Bosch, Jan.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 B742D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 B742D] (1).

5. Software requirements & specifications : a lexicon of practice, principles and prejudices / Michael Jackson

โดย Jackson, Michael James.

เลขเรียกหนังสือ: 005.12 J13S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 1998, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.12 J13S] (1).

6. Code complete : a practical handbook of software construction / Steve McConnell

โดย McConnell, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 M129C 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 M129C 2004] (1).

7. Practical software maintenance : best practices for managing your software investment / Thomas M. Pigoski

โดย Pigoski, Thomas M.

เลขเรียกหนังสือ: 005.16 P633P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.16 P633P] (1).

8. Systems and software verification : model-checking techniques and tools / B. Berard ... [et al.]

โดย Berard, B.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 S995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 S995] (1).

9. Software teamwork : taking ownership for success / Jim Brosseau

โดย Brosseau, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1068 B874S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1068 B874S] (1).

10. Software testing : a craftsman's approach / Paul C. Jorgensen

โดย Jorgensen, Paul C.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 J82S 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Auerbach/Taylor & Francis Group, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 J82S 2008] (1).

11. Six sigma software development / Christine B. Tayntor.

โดย Tayntor, Christine B.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 T247S 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Auerbach Publications, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 T247S 2007] (1).

12. Software engineering : principles and practice / Hans Van Vliet

โดย Vliet, Hans Van.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 V871S 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 V871S 2008] (1).

13. Managing and leading software projects / Richard E. (Dick) Fairley

โดย Fairley, Richard E. (Dick).

เลขเรียกหนังสือ: 005.1068 F172M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1068 F172M] (1).

14. Head first software development / Dan Pilone, Russ Miles

โดย Pilone, Dan | Miles, Russ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 P643H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 P643H] (1).

15. Software engineering : theory and practice / Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee

โดย Pfleeger, Shari Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 P531S 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 P531S 2010] (1).

16. Python for software design : how to think like a computer scientist / Allen B. Downey

โดย Downey, Allen B.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 D748P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 D748P] (1).

17. Practical formal software engineering : wanting the software you get / Bruce Mills

โดย Mills, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 M657P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 M657P] (1).

18. Software engineering / Sangeeta Sabharwal

โดย Sabharwal, Sangeeta.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 S115S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : New Age International, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 S115S] (1).

19. Software engineering / Ian Sommerville

โดย Sommerville, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 S697S 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson, c2011สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. Software testing : concepts and practices / K. Mustafa, R.A. Khan

โดย Mustafa, K | Khan, R.A.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 M991S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Alpha Science International, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 M991S] (1).