ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยตัวโดดแบบออฟไลน์ด้วยวิธีไอซ์แลนด์เบสโปรเจกชันร่วมกับวิธีทางสถิติ = Off-Line isolated handwritten Thai character recongnition using island-based projections & statistical techniques / โดย ชัยนาท วงค์ถาปัน

โดย ชัยนาท วงค์ถาปัน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3994 ช388ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 621.3994 ช388ก] (1).

2. Encyclopedia of data warehousing and mining / John Wang, editor

โดย Wang, John.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Idea Group Reference, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.74 E56] (2).

3. Software engineering for modern web applications : methodologies and technologies / Daniel M. Brandon [editor].

โดย Brandon, Daniel M.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 S681 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Information Science Reference, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.1 S681] (1).

4. Agile software development quality assurance / Ioannis G. Stamelos, Panagiotis Sfetsos, [editors]

โดย Stamelos, Ioannis G | Sfetsos, Panagiotis.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 A267 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Information Science Reference, c2007สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.3 A267] (1).

5. Software process improvement for small and medium enterprises : techniques and case studies / Hanna Oktaba, Mario Piattini [editors]

โดย Oktaba, Hanna | Piattini, Mario.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 S681 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Information Science Reference, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.1 S681] (1).

6. Handbook of research on software engineering and productivity technologies : implications of globalization / [edited by] Muthu Ramachandran, Rogerio Atem de Carvalho

โดย Ramachandran, Muthu | Carvalho, Rogerio Atem de.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Engineering Science Reference, c2010สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.1 H236] (1).

7. Web services research for emerging applications : discoveries and trends / [edited by] Liang-Jie Zhang

โดย Zhang, Liang-Jie.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 W364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Information Science Reference, c2010สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.78 W364] (1).