ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 141 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Web services research for emerging applications : discoveries and trends / [edited by] Liang-Jie Zhang

โดย Zhang, Liang-Jie.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 W364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Information Science Reference, c2010สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.78 W364] (1).

82. Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI and interaction design / David Benyon

โดย Benyon, David.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 B479D 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison Wesley/Pearson, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 B479D 2010] (1).

83. Discovering requirements : how to specify products and services / Ian Alexander and Ljerka Beus-Dukic

โดย Alexander, Ian F | Beus-Dukic, Ljerka.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5038 A375D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5038 A375D] (1).

84. Beautiful testing / edited by Tim Riley and Adam Goucher

โดย Riley, Tim | Goucher, Adam.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 B384 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 B384] (1).

85. Documenting software architectures : views and beyond / Paul Clements ... [et al.]

โดย Clements, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 005.15 D637 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.15 D637 2011] (1).

86. Beginning smartphone Web development : building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based applications for iPhone, Android, Palm Pre, Blackberry, Windows Mobile and Nokia S60 / Gail Rahn Frederick with Rajesh Lal

โดย Frederick, Gail Rahn | Lal, Rajesh.

เลขเรียกหนังสือ: 621.38456 F852B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Apress : distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.38456 F852B] (1).

87. Evaluating project decisions : case studies in software engineering / Carol L. Hoover, Mel Rosso-Llopart, Gil Taran

โดย Hoover, Carol L | Rosso-Llopart, Mel | Taran, Gil.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 H789E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 H789E] (1).

88. Leading lean software development : results are not the point / Mary and Tom Poppendieck

โดย Poppendieck, Mary B | Poppendieck, Thomas David.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 P831L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 P831L] (1).

89. การออกแบบอินเตอร์เฟส = Interface design / โดย ณรงค์ ล่ำดี

โดย ณรงค์ ล่ำดี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.437 ณ214ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.437 ณ214ก] (2).

90. Software testing : concepts and practices / K. Mustafa, R.A. Khan

โดย Mustafa, K | Khan, R.A.

เลขเรียกหนังสือ: 005.14 M991S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Alpha Science International, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.14 M991S] (1).

91. Sets, functions and numbers / I.S. Luthar

โดย Luthar, I.S.

เลขเรียกหนังสือ: 511.322 L973S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Alpha Science International, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.322 L973S] (1).

92. Software quality assurance : principles and practice / Nina S. Godbole

โดย Godbole, Nina S.

เลขเรียกหนังสือ: 005.10685 G577S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Alpha Science International, c2005 (reprinted 2007)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.10685 G577S] (1).

93. Object-oriented and classical software engineering / Stephen R. Schach

โดย Schach, Stephen R.

เลขเรียกหนังสือ: 005.117 S291O 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.117 S291O 2011] (1).

94. Arithmetic optimization techniques for hardware and software design / Ryan Kastner, Anup Hosangadi, Farzan Fallah

โดย Kastner, Ryan | Hosangadi, Anup | Fallah, Farzan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.015196 K19A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.015196 K19A] (1).

95. Practical design verification / edited by Dhiraj K. Pradhan, Ian G. Harris

โดย Pradhan, Dhiraj K | Harris, Ian G.

เลขเรียกหนังสือ: 621.381548 P895 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.381548 P895] (1).

96. Agile testing : how to succeed in an extreme testing environment / John Watkins

โดย Watkins, John.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 W335A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 W335A] (1).

97. Verification and validation in scientific computing / William L. Oberkampf, Christopher J. Roy

โดย Oberkampf, William L | Roy, Christopher J.

เลขเรียกหนังสือ: 502.85 O12V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 502.85 O12V] (1).

98. Software build systems : principles and experience / Peter Smith

โดย Smith, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 005.453 S656S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Addison-Wesley, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.453 S656S] (1).

99. Software engineering : modern approaches / Eric J. Braude, Michael E. Bernstein

โดย Braude, Eric J | Bernstein, Michael E.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 B825S 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 B825S 2011] (1).

100. Modern multimedia systems / Parag Havaldar, Gerard Medioni

โดย Havaldar, Parag | Medioni, Gerard.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7 H383M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Asia ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Cengage Learning, 2011, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7 H383M] (1).