ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 141 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น / ผู้เขียน, ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

โดย ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 ข136ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 ข136ค] (1).

122. คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์ / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

โดย พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 พ316ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 พ316ค] (2).

123. Design mobile App / เขียนโดย อภิรักษ์ ปนาทกูล.

โดย อภิรักษ์ ปนาทกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.25 อ259ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรูไลฟ์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.25 อ259ด] (1).

124. นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 น352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 น352] (2).

125. การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยตัวโดดแบบออฟไลน์ด้วยวิธีไอซ์แลนด์เบสโปรเจกชันร่วมกับวิธีทางสถิติ = Off-Line isolated handwritten Thai character recongnition using island-based projections & statistical techniques / โดย ชัยนาท วงค์ถาปัน

โดย ชัยนาท วงค์ถาปัน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3994 ช388ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 621.3994 ช388ก] (1).

126. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้ = Software engineering / โรเจอร์ เอส. เพรสแมน ; แปลและเรียบเรียงโดย พรฤดี เนติโสภากุล

โดย เพรสแมน, โรเจอร์ เอส.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 พ913ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 พ913ว] (5).

127. Head first iPhone and iPad development / Dan Pilone, Tracey Pilone

โดย Pilone, Dan | Pilone, Tracey.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 P643H 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2011ชื่อเรื่องอื่น: iPhone and iPad development.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 P643H 2011] (1).

128. Android in practice / Charlie Collins, Michael D. Galpin, Matthias Kappler.

โดย Collins, Charlie | Galpin, Michael D | Kappler, Matthias.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 C712A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Shelter Island, N.Y. : Manning, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 C712A] (1).

129. Social software engineering : development and collaboration with social networking / Jessica Keyes.

โดย Keyes, Jessica.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 K44S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 K44S] (1).

130. Basic Android app development / ผู้แต่ง, จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย

โดย จักรชัย โสอินทร์ | พงษ์ศธร จันทร์ยอย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.252 จ217บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.252 จ217บ] (2).

131. การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น / ผู้แต่ง, ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

โดย ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 ข136ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน iTraining by Kajornsak, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 ข136ก] (1).

132. คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น / จักรชัย โสอินทร์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย จักรชัย โสอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 ค695] (2).

133. Developing safety-critical software : a practical guide for aviation software and DO-178C compliance / Leanna Rierson.

โดย Rierson, Leanna.

เลขเรียกหนังสือ: 629.1300285 R558D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.1300285 R558D] (1).

134. Building iOS 5 games : develop and design / James Sugrue

โดย Sugrue, James.

เลขเรียกหนังสือ: 794.815268 S947B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 794.815268 S947B] (1).

135. Pushing the limits with iOS 5 programming : advanced application development for Apple iPhone, iPad, and iPod touch / Rob Napier and Mugunth Kumar.

โดย Napier, Rob | Kumar, Mugunth.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 N211P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : Wiley, 2012ชื่อเรื่องอื่น: iOS 5 programming : pushing the limits.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 N211P] (1).

136. พัฒนา App Android / กอบเกียรติ สระอุบล.

โดย กอบเกียรติ สระอุบล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 ก359พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 ก359พ] (2).

137. คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

โดย พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 พ316ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 พ316ค] (2).

138. การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ = Software project management / ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์.

โดย ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1068 ศ322ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1068 ศ322ก] (1).

139. การประมวลผลประสิทธิภาพสูง : สถาปัตยกรรมและกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม = High performance computing : architecture and programming paradigms / ธีรณี อจลากุล.

โดย ธีรณี อจลากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 004.22 ธ622ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : บรรณิก, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.22 ธ622ก] (2).

140. การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด = Wireless communications with limited feedback / วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์.

โดย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382 ว969ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.382 ว969ก] (1).