ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1986 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Cardiovascular physiology / David E. Mohrman, Lois Jane Heller

โดย Mohrman, David E | Heller, Lois Jane.

เลขเรียกหนังสือ: WG102 M699C 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WG102 M699C 2006] (1).

102. Gastrointestinal physiology / Kim E. Barrett

โดย Barrett, Kim E.

เลขเรียกหนังสือ: WI102 B274G 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WI102 B274G 2006] (1), PYULIB-DW [Call number: WI102 B274G 2006] (1).

103. Vander's renal physiology / Douglas C. Eaton, John P. Pooler

โดย Eaton, Douglas C | Pooler, John P.

เลขเรียกหนังสือ: WJ301 E14V 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass : McGraw-Hill, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WJ301 E14V 2004] (1).

104. Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders / Burton David Rose, Theodore W. Post

โดย Rose, Burton David | Post, Theodore W.

เลขเรียกหนังสือ: WD220 R795C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WD220 R795C 2001] (1).

105. ยา = The pill book / พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล

โดย พิสิฐ วงศ์วัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย231 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV39 ย231 2549] (2). Items available for reference: [Call number: QV39 ย231 2549] (1).

106. คู่มือซื้อยาให้เป็น / เขียนและเรียบเรียง, จตุพร กิ่งโพธิ์.

โดย จตุพร กิ่งโพธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 จ136ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 จ136ค] (2).

107. ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ / ประดิษฐ์ มีสุข

โดย ประดิษฐ์ มีสุข.

เลขเรียกหนังสือ: QU9 ป267ช 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU9 ป267ช 2546] (2).

108. การใช้ยาอย่างปลอดภัย / วิโรจน์ สุ่มใหญ่, เขียน

โดย วิโรจน์ สุ่มใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ว712ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฮมสวีทโฮม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ว712ก] (2).

109. ปอดอักเสบ 2000 / ชายชาญ โพธิรัตน์, บรรณาธิการ

โดย ชายชาญ โพธิรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: WC202 ป519 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย พี.บี.ฟอเรนบุ๊คส์เซนเตอร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WC202 ป519 2543] (1).

110. Nephrology / บรรณาธิการ, สมชาย เอี่ยมอ่อง.

โดย สมชาย เอี่ยมอ่อง.

เลขเรียกหนังสือ: WJ300 น712 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WJ300 น712 2547] (1).

111. Update on pediatric infectious diseases 2006 / บรรณาธิการ, อังกูร เกิดพาณิช ... [และคนอื่นๆ]

โดย อังกูร เกิดพาณิช | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WC100 อ547 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WC100 อ547 2549] (1).

112. ตำราอิเล็คโทรลัยต์ในเด็ก / บรรณาธิการ, วันดี วราวิทย์, เกศรา อัศดามงคล

โดย วันดี วราวิทย์ | เกศรา อัศดามงคล | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WD220 ต367 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WD220 ต367 2548] (1).

113. พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาธิวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QY4 ม246พ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QY4 ม246พ 2549] (1).

114. รวมบทความความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะโลหิตจาง / วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: WH155 ว712ร 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WH155 ว712ร 2548] (1).

115. การคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน / โดย ชบาไพร โพธิ์สุยะ.

โดย ชบาไพร โพธิ์สุยะ.

เลขเรียกหนังสือ: QV177 ช161ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV177 ช161ก 2549] (1).

116. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 5, คณาเภสัช / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จีรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2548] (1).

117. เครื่องสำอางธรรมชาติ : ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง = Natural cosmetics : products for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ.

โดย พิมพร ลีลาพรพิสิฐ.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 พ718ค 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV766 พ718ค 2547] (1).

118. ตรงประเด็น--เรื่อง Adverse drug reaction / ธิดา นิงสานนท์, จันทิมา โยธาพิทักษ์, บรรณาธิการ

โดย จันทิมา โยธาพิทักษ์ | ธิดา นิงสานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: QZ42 ต132 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QZ42 ต132 2550] (1).

119. โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูง = Advanced clinical hematology / พรเทพ เทียนสิวากุล, บรรณาธิการ

โดย พรเทพ เทียนสิวากุล.

เลขเรียกหนังสือ: WH250 ล965 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WH250 ล965 2547] (1).

120. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ / เติมศรี ชำนิจารกิจ

โดย เติมศรี ชำนิจารกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: W20.5 ต776ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: W20.5 ต776ส 2544] (1).