ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1986 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. อายุรศาสตร์ 2006 = Current concepts and update treatment (1) / บรรณาธิการ, สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม | โรงพยาบาลราชวิถี. กลุ่มงานอายุรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB115 อ641 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB115 อ641 2549] (1).

122. ImmunoFacts : vaccines and immunologic drugs 2007 / John D. Grabenstein

โดย Grabenstein, John D.

เลขเรียกหนังสือ: QW539 G727I 2007 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Wolters Kluwer Health, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QW539 G727I 2007] (1).

123. Ophthalmic drug facts / editor, Jimmy D. Bartlett

โดย Bartlett, Jimmy D | Facts and Comparisons (Firm).

เลขเรียกหนังสือ: WW39 O61 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 19th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Wolters Kluwer Health, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WW39 O61 2008] (1).

124. What's up doc? / นพดล สโรบล

โดย นพดล สโรบล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3495911 น169ว 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง [ผู้จัดจำหน่าย], 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3495911 น169ว 2548] (3).

125. Application and review of pediatric pharmacotherapy / Mark L. Glover

โดย Glover, Mark L.

เลขเรียกหนังสือ: WS18.2 G566A 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WS18.2 G566A 2004] (1).

126. Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / [edited by] Stephen J. McPhee, William F. Ganong

โดย McPhee, Stephen J | Ganong, William F.

เลขเรียกหนังสือ: QZ140 P297 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QZ140 P297 2006] (1).

127. Applied therapeutics : the clinical use of drugs / edited by Mary Anne Koda-Kimble ... [et al.]

โดย Koda-Kimble, Mary Anne.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 A652 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB330 A652 2005] (1).

128. Comprehensive pharmacy review / editors, Leon Shargel ... [et al.]

โดย Shargel, Leon.

เลขเรียกหนังสือ: QV18.2 C737 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Baltimore, Md. : Lippincott Williams & Wilkins, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV18.2 C737 2007] (1).

129. Essentials of organic chemistry : for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry / Paul M. Dewick

โดย Dewick, Paul M.

เลขเรียกหนังสือ: QU4 D521E 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU4 D521E 2006] (1).

130. An introduction to medicinal chemistry / Graham L. Patrick

โดย Patrick, Graham L.

เลขเรียกหนังสือ: QV744 P314I 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV744 P314I 2005] (3).

131. Medicinal chemistry of bioactive natural products / edited by Xiao-Tian Liang, Wei-Shuo Fang

โดย Liang, Xiao-Tian | Fang, Wei-Shuo.

เลขเรียกหนังสือ: QW800 M489 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : Wiley-Interscience, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW800 M489 2006] (1).

132. Pharmacoeconomics / edited by Tom Walley, Alan Haycox, Angela Boland

โดย Walley, Tom | Haycox, Alan | Boland, Angela.

เลขเรียกหนังสือ: QV736 P536 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Churchill Livingstone, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV736 P536 2004] (1).

133. Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach / editors, Joseph T. DiPiro ... [et al.].

โดย Dipiro, Joseph T.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 P536 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB330 P536 2005] (1).

134. Atkins' physical chemistry / Peter Atkins, Julio de Paula

โดย Atkins, Peter William | de Paula, Julio.

เลขเรียกหนังสือ: QD453.3 A874A 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD453.3 A874A 2006] (1).

135. Integrated pharmacology / Clive P. Page ... [et al.]

โดย Page, Clive P.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 I61 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : MOSBY/Elsevier, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 I61 2006] (1).

136. Introduction to plant physiology / William G. Hopkins and Norman P. A. Huner

โดย Hopkins, William G | Huner, Norman P. A.

เลขเรียกหนังสือ: QK711.2 H796I 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : Wiley, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QK711.2 H796I 2004] (1).

137. พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ว579พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ว579พ 2543] (1).

138. Lange smart charts : physiology / Shauna Lyn

โดย Lyn, Shauna.

เลขเรียกหนังสือ: QT18.2 L987L 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw - Hill, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT18.2 L987L 2004] (1).

139. ImmunoFacts : vaccines and immunologic drugs / John D. Grabenstein

โดย Grabenstein, John D.

เลขเรียกหนังสือ: QW539 G727I 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Facts and Comparisons, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QW539 G727I 2005] (1).

140. FDA administrative enforcement manual / Florence R. Parker

โดย Parker, Florence R.

เลขเรียกหนังสือ: WA697 P239F 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Flu. : CRC Press, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WA697 P239F 2005] (1).