ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1986 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems / Loyd V. Allen, Jr., Nicholas G. Popovich, Howard C. Ansel

โดย Allen, Loyd V | Popovich, Nicholas G | Ansel, Howard C.

เลขเรียกหนังสือ: QV785 A427A 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV785 A427A 2005] (1).

142. Textbook of therapeutics : durg and disease management / editors, Richard A. Helms ... [et al.]

โดย Helms, Richard A.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 T355 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB330 T355 2006] (1).

143. Clinical pharmacokinetics / edited by Soraya Dhillon, Andrzej Kostrzewski

โดย Dhillon, Soraya | Kostrzewski, Andrzej.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 C641 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London, U.K. : Pharmaceutical Press, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 C641 2006] (1).

144. Color atlas of pathophysiology / Stefan Silbernagl, Florian Lang ; illustrations by Rudiger Gay and Astried Rothenburger

โดย Silbernagl, Stefan | Lang, Florian.

เลขเรียกหนังสือ: QZ17 S582C 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Thieme, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QZ17 S582C 2006] (1).

145. Bates' guide to physical examination and history taking / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi

โดย Bickley, Lynn S | Szilagyi, Peter G.

เลขเรียกหนังสือ: WB205 B583B 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB205 B583B 2007] (2).

146. Kaplan's clinical hypertension / Norman M. Kaplan ; with a chapter by Joseph T. Flynn

โดย Kaplan, Norman M | Flynn, Joseph T.

เลขเรียกหนังสือ: WG340 K17K 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WG340 K17K 2006] (1).

147. Thieme atlas of anatomy : general anatomy and musculoskeletal system / Michael Schuenke, Erik Schulte, Udo Schumacher ; illustrations by Markus Voll, Karl Wesker

โดย Schuenke, Michael | Schulte, Erik | Schumacher, Udo.

เลขเรียกหนังสือ: QS17 S385T 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart, Germany : Thieme, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS17 S385T 2006] (2).

148. Clinical neuroanatomy / Richard S. Snell

โดย Snell, Richard S.

เลขเรียกหนังสือ: WL101 S671C 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WL101 S671C 2006] (2).

149. Color atlas of anatomy : a photographic study of the human body / Johannes W. Rohen, Chihiro Yokochi, Elke Lutjen-Drecoll

โดย Rohen, Johannes W | Yokochi, Chihiro | Lutjen-Drecoll, Elke.

เลขเรียกหนังสือ: QS17 R737C 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS17 R737C 2006] (1). Checked out (1).

150. Netter's clinical anatomy / John T. Hansen, David R. Lambert ; illustrations by Frank H. Netter

โดย Hansen, John T | Lambert, David R.

เลขเรียกหนังสือ: QS17 H249N 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Carlstadt, N. J. : Icon Learning Systems, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS17 H249N 2005] (2).

151. Essential clinical anatomy / Keith L. Moore, Anne M. R. Agur

โดย Moore, Keith L | Agur, Anne M. R.

เลขเรียกหนังสือ: QS39 M822E 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS39 M822E 2007] (2).

152. Anatomy : a regional atlas of the human body / Carmine D. Clemente

โดย Clemente, Carmine D.

เลขเรียกหนังสือ: QS17 C626A 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS17 C626A 2007] (2).

153. Wheater's functional histology : a text and colour atlas / Barbara Young ... [et al.] ; drawings by Philip J. Deakin

โดย Young, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: QS517 W556 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Oxford] : Churchill Livingstone Elsevier, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS517 W556 2006] (2).

154. Histology : a text and atlas with correlated cell and molecular biology / Michael H. Ross, Wojciech Pawlina

โดย Ross, Michael H | Powlina, Wojciech.

เลขเรียกหนังสือ: QS517 R825H 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Baltimore, Md. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS517 R825H 2006] (2).

155. Color atlas of basic histology / Irwin Berman

โดย Berman, Irwin.

เลขเรียกหนังสือ: QS517 B516C 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS517 B516C 2003] (2).

156. The developing human : clinically oriented embryology / Keith L. Moore, T.V.N. Persaud

โดย Moore, Keith L | Persaud, T. V. N.

เลขเรียกหนังสือ: QS604 M822D 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Saunders, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS604 M822D 2003] (2).

157. การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.535 ก399ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.535 ก399ก] (3).

158. Pathophysiology / Lee-Ellen C. Copstead, Jacquelyn L. Banasik

โดย Copstead, Lee-Ellen C | Banasik, Jacquelyn L.

เลขเรียกหนังสือ: QZ140 C785P 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QZ140 C785P 2005] (2).

159. The toxicology handbook for clinicians / [edited by] Carson R. Harris

โดย Harris, Carson R.

เลขเรียกหนังสือ: QV607 T755 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Mosby/Elsevier, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV607 T755 2006] (1).

160. Benson's microbiological applications : laboratory manual in general microbiology / Alfred E. Brown.

โดย Brown, Alfred E.

เลขเรียกหนังสือ: QW25 B877B 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., complete version.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Higher Education, c2007ชื่อเรื่องอื่น: Microbiological applications : laboratory manual in general microbiology..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW25 B877B 2007] (1).