ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1986 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Introduction to microbiology : a case history approach / John L. Ingraham, Catherine A. Ingraham

โดย Ingraham, John L | Ingraham, Catherine A.

เลขเรียกหนังสือ: QW18.2 I54I 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Thomson/Brooks/Cole, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW18.2 I54I 2004] (2).

162. Fundamentals of organic chemistry / John McMurry, Eric Simanek

โดย McMurry, John | Simanek, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: QU4 M168F 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., international student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU4 M168F 2007] (1).

163. Human anatomy / Michael McKinley, Valerie Dean O'Loughlin

โดย Mckinley, Michael | O'Loughlin, Valerie Dean.

เลขเรียกหนังสือ: QS17 M158H 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Higher Education, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS17 M158H 2006] (1).

164. Human anatomy / Frederic H. Martini, Michael J. Timmons, Robert B. Tallitsch

โดย Martini, Frederic H | Timmons, Michael J | Tallitsch, Robert B.

เลขเรียกหนังสือ: QS17 M386H 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Pearson/Benjamin Cummings, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS17 M386H 2006] (2).

165. Human anatomy & physiology / Elaine N. Marieb, Katja Hoehn

โดย Marieb, Elaine Nicpon | Hoehn, Katja.

เลขเรียกหนังสือ: QS4 M334H 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Pearson/Benjamin/Cummings, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS4 M334H 2007] (2).

166. Physiology : cases and problems / Linda S. Costanzo

โดย Costanzo, Linda S.

เลขเรียกหนังสือ: QT18.2 C838P 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT18.2 C838P 2006] (1).

167. Case files : physiology / Eugene C. Toy ... [et al.]

โดย Toy, Eugene C.

เลขเรียกหนังสือ: QT18.2 C337 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT18.2 C337 2006] (1).

168. Neurology : PreTest self-assessment and review / David J. Anschel

โดย Anschel, David J.

เลขเรียกหนังสือ: WL18.2 A617N 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill/Medical, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WL18.2 A617N 2006] (1).

169. Rapid review physiology / Thomas A. Brown

โดย Brown, Thomas A.

เลขเรียกหนังสือ: QT18.2 B881P 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Mosby/Elsevier, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT18.2 B881P 2007] (1).

170. Mechanical ventilation : physiological and clinical applications / Susan P. Pilbeam, J. M. Cairo

โดย Pilbeam, Susan P | Cairo, Jimmy M.

เลขเรียกหนังสือ: WF145 P637M 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WF145 P637M 2006] (1).

171. PhysioEx 6.0 for human physiology : laboratory simulations in physiology / Timothy Stabler ... [el al.]

โดย Stabler, Timothy.

เลขเรียกหนังสือ: QT25 P578 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Pearson/Benjamin Cummings, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT25 P578 2006] (2).

172. ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม = Research methodology in pharmaceutical sciences / ไชยวัฒน์ ไชยสุต

โดย ไชยวัฒน์ ไชยสุต.

เลขเรียกหนังสือ: QV20.5 ช912ร 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : โรงพิมพ์ยูเนี่ยนออฟเซท, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV20.5 ช912ร 2549] (1).

173. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม. ตอนที่ 1 = Research and development of pharmaceutical products for dairy cows. Part 1 / ศิริพร โอโกโนกิ, หัวหน้าโครงการวิจัย.

โดย ศิริพร โอโกโนกิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ศ463ร 2548 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548ชื่อเรื่องอื่น: โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ศ463ร 2548] (1).

174. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สีสังเคราะห์ในยาน้ำชนิดรับประทาน = Synthetic dyes used in orally liquid medications / โดย ดวงพร วินิจกุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย ดวงพร วินิจกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ด211ร 2548 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สีสังเคราะห์ในยาน้ำชนิดรับประทาน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ด211ร 2548] (1).

175. พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น / สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

โดย สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล.

เลขเรียกหนังสือ: QH442.6 ส861พ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QH442.6 ส861พ 2548] (1).

176. การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ / กมลชัย ตรงวานิชนาม

โดย กมลชัย ตรงวานิชนาม.

เลขเรียกหนังสือ: SF918.A5 ก136ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SF918.A5 ก136ก 2547] (1).

177. สเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์ / นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์

โดย นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | คณิตา ตังคณานุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QD95 น616ส 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD95 น616ส 2547] (1).

178. สารป้องกันกำจัดวัชพืช : พื้นฐานและวิธีการใช้ / รังสิต สุวรรณเขตนิคม

โดย รังสิต สุวรรณเขตนิคม.

เลขเรียกหนังสือ: SB951.4 ร316ส 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SB951.4 ร316ส 2547] (1).

179. จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QW25 ม246จ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW25 ม246จ 2547] (1).

180. สารกำจัดวัชพืช : หลักการและกลไกการทำลาย = Herbicides : principles and mode of action / ทศพล พรพรหม

โดย ทศพล พรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: SB951.4 ท238ส 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SB951.4 ท238ส 2545] (1).