ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1986 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 1, น้ำกระสายยา / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (1).

22. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 4, เครื่องยาธาตุวัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2546] (1).

23. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 3, เครื่องยาสัตววัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2546] (1).

24. เคมียา : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง / เกษร นันทจิต

โดย เกษร นันทจิต.

เลขเรียกหนังสือ: QV80 ก814ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV80 ก814ค 2545] (1). Special Status (1).

25. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเมล็ดสะแกนา = Antibacterial activity of the seeds of Combretum quadrangulare, Kurz. / โดย เกษร นันทจิต และ คณะ.

โดย เกษร นันทจิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก814ฤ 2546 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก814ฤ 2546] (1).

26. พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: QV13 ว579พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV13 ว579พ 2547] (1), [Call number: QV13 ว579พ 2547] (1).

27. การหาคุณลักษณะทางกายภาพของผงยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในรูปของแข็ง = Physical characterization of crude drugs for solid dosage form development / โดย ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์.

โดย ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ภ682ก 2544 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ภ682ก 2544] (1).

28. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การควบคุมคุณภาพเจียวกู้หลาน = Quality control of Gynostemma pentaphyllum Makino / โดย วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ ... [และคนอื่นๆ].

โดย วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ว837ร 2547 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การควบคุมคุณภาพเจียวกู้หลาน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ว837ร 2547] (1).

29. Microbiology : a human perspective / Eugene W. Nester ... [et al.]

โดย Nester, Eugene W.

เลขเรียกหนังสือ: 616.01 M626 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.01 M626 2004] (1).

30. Concise dictionary of modern medicine / Joseph Segen

โดย Segen, Joseph C.

เลขเรียกหนังสือ: W13 C744 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 C744 2006] (1), [Call number: W13 C744 2006] (1).

31. Atlas of pathophysiology / Anatomical Chart Company

โดย Anatomical Chart Co.

เลขเรียกหนังสือ: QZ17 A881 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QZ17 A881 2006] (1), PYULIB-DW [Call number: QZ17 A881 2006] (1).

32. Assessing bioavailability of drug delivery systems : mathematical modeling / Jean-Maurice Vergnaud, Iosif-Daniel Rosca

โดย Vergnaud, Jean-Maurice | Rosca, Iosif-Daniel.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 V498A 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 V498A 2005] (1).

33. Clinical pharmacokinetics handbook / Larry A. Bauer

โดย Bauer, Larry A.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 B344C 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 B344C 2006] (1). Items available for reference: [Call number: QV38 B344C 2006] (1).

34. Drug delivery to the oral cavity : molecules to market / [editd by] Tapash K. Ghosh, William R. Pfister

โดย Pfister, William R | Ghosh, Tapash K.

เลขเรียกหนังสือ: WB350 D794 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB350 D794 2005] (1).

35. Drug information handbook international 2005-2006 / Charles F. Lacy ... [et al.]

โดย Lacy, Charles F | Lexi-Comp, Inc | American Pharmaceutical Association.

เลขเรียกหนังสือ: QV735 D794 2005-06 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hudson, Ohio. : Lexi-Comp, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV735 D794 2005-06] (1).

36. Good design practices for GMP pharmaceutical facilities / [edited by] Andrew A. Signore, Terry Jacobs

โดย Jacobs, Terry | Signore, Andrew A.

เลขเรียกหนังสือ: QV778 G646 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV778 G646 2005] (1).

37. Introduction to pharmacokinetics and pharmacodynamics : the quantitative basis of drug therapy / Thomas N. Tozer, Malcolm Rowland

โดย Tozer, Thomas N | Rowland, Malcolm.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 T757I 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Wiliams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 T757I 2006] (1).

38. Laboratory auditing for quality and regulatory compliance / Donald C. Singer, Raluca-Ioana Stefan, Jacobus F. van Staden

โดย Singer, Donald C | Stefan, Raluca-Ioana | Van Staden, Jacobus Frederick.

เลขเรียกหนังสือ: QY23 S617L 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QY23 S617L 2005] (1).

39. Managing pharmacy practice : principles, strategies, and systems / edited by Andrew M. Peterson

โดย Peterson, Andrew M.

เลขเรียกหนังสือ: QV737 M266 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV737 M266 2004] (1).

40. Manual for pharmacy technicians / Linda Fred

โดย Fred, Linda Y.

เลขเรียกหนังสือ: QV18.2 F852M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bethesda, Md. : American Society of Health-System Pharmacists, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV18.2 F852M 2005] (1).