ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1986 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Martindale : the complete drug reference / edited by Sean C. Sweetman

โดย Sweetman, Sean C.

เลขเรียกหนังสือ: QV738 M384 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 34th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Pharmaceutical Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV738 M384 2005] (1).

42. Medical pharmacology and therapeutics / Derek G. Waller, Andrew G. Renwick, Keith Hillier

โดย Waller, Derek G | Renwick, Andrew G | Hillier, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 W198M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Elsevier Saunders, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 W198M 2005] (1).

43. Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists / David G. Watson

โดย Watson, David G.

เลขเรียกหนังสือ: QV25 W338P 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Elsevier/Churchill Livingstone, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV25 W338P 2005] (1).

44. Pharmaceutical biotechnology / edited by Michael J. Groves

โดย Groves, Michael John.

เลขเรียกหนังสือ: QV778 P536 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV778 P536 2006] (1).

45. Pharmaceutical calculations / Howard C. Ansel, Mitchell J. Stoklosa

โดย Ansel, Howard C | Stoklosa, Mitchell J.

เลขเรียกหนังสือ: QV16 A618P 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV16 A618P 2006] (1).

46. Pharmacology / George M. Brenner, Craig W. Stevens

โดย Brenner, George M | Stevens, Craig W.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 B838P 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Saunders/Elsevier, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 B838P 2006] (1).

47. Pharmacotherapy handbook / Barbara G. Wells ... [et al.]

โดย Wells, Barbara G.

เลขเรียกหนังสือ: WB39 P536 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB39 P536 2006] (1). Items available for reference: [Call number: WB39 P536 2006] (1).

48. Physician's drug handbook

เลขเรียกหนังสือ: QV39 P578 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV39 P578 2005] (1).

49. Physiologically based pharmacokinetic modeling : science and applications / edited by Micaela B. Reddy ... [et al.]

โดย Reddy, Micaela B.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 P578 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : Wiley-Interscience, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 P578 2005] (1).

50. Smith and Williams' introduction to the principles of drug design and action / edited by H. John Smith

โดย Smith, H. John.

เลขเรียกหนังสือ: QV744 S642 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Taylor & Francis, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV744 S642 2006] (1).

51. Supercritical fluid technology for drug product development / edited by Peter York, Uday B. Kompella, Boris Y. Shekunov

โดย Kompella, Uday B | Shekunov, Boris Y | York, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: WB340 S959 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB340 S959 2004] (1).

52. The pharmaceutical regulatory process / edited by Ira R. Berry

โดย Berry, Ira R.

เลขเรียกหนังสือ: QV771 P536 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Marcel Dekker, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV771 P536 2005] (1).

53. Theory and practice of contemporary pharmaceutics / edited by Tapash K. Ghosh, Bhaskara R. Jasti

โดย Ghosh, Tapash K | Jasti, Bhaskara R.

เลขเรียกหนังสือ: QV778 T396 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV778 T396 2005] (1).

54. Virtual screening in drug discovery / edited by Juan Alvarez and Brian Shoichet

โดย Alvarez, Juan | Shoichet, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: QV771 V819 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV771 V819 2005] (1).

55. เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม (203250) / สมพร จันทระ.

โดย สมพร จันทระ.

เลขเรียกหนังสือ: QD75.3 ส265อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD75.3 ส265อ] (2).

56. เอกสารประกอบการเรียนเคมีฟิสิกัล : กระบวนวิชา 203226 / ทิวาพร ศิริวิทยากร.

โดย ทิวาพร ศิริวิทยากร.

เลขเรียกหนังสือ: QD453.3 ท493อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [254-] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD453.3 ท493อ] (2).

57. คู่มือปฏิบัติการเคมีทั่วไป (สำหรับวิทยาศาสตร์) : 203115 / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD45 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD45 ม246ค] (2).

58. เอกสารประกอบการเรียนเคมีทั่วไป 1 : กระบวนวิชา 203103

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD39 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [254-] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD39 ม246อ] (2).

59. คู่มือการเขียนรายงานปัญหาพิเศษ / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: LB2369 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: LB2369 ม246ค] (2).

60. คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ : 203209 = Organic chemistry laboratory for non-chemistry students / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD251.2 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD251.2 ม246ค] (2).