ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1986 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Hospital pharmacy / edited by Martin Stephens

โดย Stephens, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: WX179 H828 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pharmaceutical Press, 2006, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WX179 H828 2006] (1).

82. Pharmacy business management / edited by Steven B. Kayne

โดย Kayne, Steven B.

เลขเรียกหนังสือ: QV736 P536 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pharmaceutical Press, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV736 P536 2005] (1).

83. Pharmacy management : essentials for all practice settings / Shane P. Desselle, David P. Zgarrick

โดย Desselle, Shane P | Zgarrick, David P.

เลขเรียกหนังสือ: QV737 D475P 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV737 D475P 2005] (1).

84. Pathophysiology : concepts and applications for health care professionals / Thomas J. Nowak, A. Gordon Handford

โดย Nowak, Thomas J | Handford, A. Gordon.

เลขเรียกหนังสือ: QZ140 N946P 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QZ140 N946P 2004] (1).

85. Principles of pharmacology : the pathophysiologic basis of drug therapy / David E. Golan, editor-in-chief ; Armen H. Tashjian, Jr., deputy editor ; Ehrin J. Armstrong ... [et al.], associate editors.

โดย Golan, David E.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 P957 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 P957 2005] (1).

86. Berne & Levy principles of physiology / [edited by] Matthew N. Levy, Bruce A. Stanton, Bruce M. Koeppen

โดย Levy, Matthew N | Stanton, Bruce A | Koeppen, Bruce M.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 B525 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier/Mosby, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT104 B525 2006] (1).

87. Medical microbiology / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller

โดย Murray, Patrick R | Rosenthal, Ken S | Pfaller, Michael A.

เลขเรียกหนังสือ: QW4 M983M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier/Mosby, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW4 M983M 2005] (1).

88. Microbiology / Lansing M. Prescott, John P. Harley, Donald A. Klein

โดย Prescott, Lansing M | Harley, John P | Klein, Donald A.

เลขเรียกหนังสือ: QW4 P931M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW4 P931M 2005] (1).

89. The vaccine handbook : a practical guide for clinicians / Gary S. Marshall

โดย Marshall, Gary S.

เลขเรียกหนังสือ: QW39 M368V 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott William & Wilkins, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW39 M368V 2004] (1).

90. Biochemistry illustrated : biochemistry and molecular biology in the post-genomic era / Peter N. Campbell, Anthony D. Smith, Timothy J. Peters

โดย Campbell, Peter N | Smith, Anthony Donald | Peters, Timothy J.

เลขเรียกหนังสือ: QU4 C189B 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Elsevier/Churchill Livingstone, 2006, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU4 C189B 2006] (1).

91. Medical biochemistry / John W. Baynes, Marek H. Dominiczak

โดย Baynes, John W | Dominiczak, Marek H.

เลขเรียกหนังสือ: QU4 B361M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier/Mosby, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU4 B361M 2005] (1).

92. Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy / Michael Heinrich ... [et al.]

โดย Heinrich, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 F981 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Churchill Livingstone, 2006, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV766 F981 2006] (1).

93. Foye's principles of medicinal chemistry / [edited by] David A. Williams, Thomas L. Lemke

โดย Williams, David A | Foye, William O | Lemke, Thomas L.

เลขเรียกหนังสือ: QV744 F796 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV744 F796 2002] (1).

94. ศัพท์แพทยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ร419ศ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ร419ศ 2547] (1).

95. จุลกายวิภาคศาสตร์ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

โดย เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: QS504 ก768จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS504 ก768จ] (1).

96. การสกัดและการคัดแยกกรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผักปู่ย่า มะขามป้อมและสัมป่อย = Extraction and isolation of Alpha Hydroxy Acids from caesalpinia mimosoides Lamk. Fam. caesalpinisceae, phyllanthus emblica Linn. Fam. Euphorbiaceae and Acacia concinna (Willd.) DC. Fam. Mimosaceae / เสาวนีย์ คุณรักษ์

โดย เสาวนีย์ คุณรักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

97. การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีบดเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด = Modification of cassava starch by grinding for using as tablet disintegrant / อรวรรณ กาศสมบูรณ์

โดย อรวรรณ กาศสมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

98. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาตำรับสุคนธบำบัดสำหรับสปา = Development of aromatherapy product for spa / กฤษณา ภูตะคาม, ญานี พงษ์ไพบูลย์.

โดย กฤษณา ภูตะคาม | ญานี พงษ์ไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก282ร 2549 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาตำรับสุคนธบำบัดสำหรับสปา.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก282ร 2549] (1).

99. Endocrine physiology / Patricia E. Molina

โดย Molina, Patricia E.

เลขเรียกหนังสือ: WK102 M722E 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WK102 M722E 2006] (1).

100. Cell physiology / David Landowne

โดย Landowne, David.

เลขเรียกหนังสือ: QU375 L261C 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU375 L261C 2006] (1).