ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1934 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ = Medicinal plants in Siri Ruckhachati Garden / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ม246ส (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ม246ส 2535 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ม246ส] (2), [Call number: QV767 ม246ส 2535] (1).

2. ตำราเภสัชวิทยา. เล่ม 1 / ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ม246ต 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 ม246ต 2528] (1).

3. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

4. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 3 / ธิดา นิงสานนท์, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ย249 2531 | QV38 ย249 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2531] (3), PYULIB-DW [Call number: QV38 ย249 2531] (2).

5. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).

6. ตำราเภสัชเวท พฤกษธาตุ : ไกลโคไซด์ / สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.30 ส342ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.30 ส342ต] (2).

7. พจนานุกรมศัพท์แพทย์ / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์แพร่พิทยา และคณะแพทย์แห่งวชิรสาร

โดย สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ส691พ 2514 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ใหม่แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ส691พ 2514] (1).

8. เครื่องสำอางเพื่อความสะอาด = Cleansing cosmetics / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ

โดย พิมพร ลีลาพรพิสิฐ.

เลขเรียกหนังสือ: WA744 พ718ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WA744 พ718ค 2532] (2).

9. พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ร419พ 2523 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2523สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ร419พ 2523] (1).

10. พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ว579พ (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ว579พ 2531 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ว579พ] (1), [Call number: QV767 ว579พ 2531] (1).

11. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2538] (1).

12. เทคโนโลยีไลโปโซม / อรัญญา มโนสร้อย.

โดย อรัญญา มโนสร้อย.

เลขเรียกหนังสือ: QU93 อ388ท 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU93 อ388ท 2538] (2).

13. ตำราสมุนไพรใกล้ตัว อนุสรณ์ ว่าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า / โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส265ต 2535 เลขเรียกหนังสือ: QV766 ส265ต 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรทหารเรือ กองทัพเรือ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส265ต 2535] (1), PYULIB-DW [Call number: QV766 ส256ต 2535] (1).

14. Medicinal plants in Thailand / Promjit Saralamp ... [et al.]

โดย Promjit Saralamp | Mahidol University. Faculty of Pharmacy. Department of Pharmaceutical Botany.

เลขเรียกหนังสือ: QV770.JT3 M488 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, 1996-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV770.JT3 M488] (2).

15. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา / บรรณาธิการ, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770.JT3 ส316 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV770.JT3 ส316 2539] (2).

16. ยาไทย สำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน / บรรณาธิการ, มาโนช วามานนท์, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

โดย มาโนช วามานนท์ | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน | สถาบันการแพทย์แผนไทย | ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ย241 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, สถาบันการแพทย์แผนไทย, ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV766 ย241 2537] (2).

17. ไลโปโซม : ทฤษฎี วิทยาการใหม่ การใช้ทางยาและเครื่องสำอาง = Liposomes : theories, new technologies applications in medicines and cosmetics / อรัญญา มโนสร้อย

โดย อรัญญา มโนสร้อย.

เลขเรียกหนังสือ: QU63 อ388ล 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยผลิตเอกสารวิชาการและตำรา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU63 อ388ล 2535] (1).

18. คู่มือเภสัชกรรมแผนโบราณ / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง, กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ].

โดย กัญจนา ดีวิเศษ.

เลขเรียกหนังสือ: QV770.JT3 ค695 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายธรรมชาติบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี : ศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคกลาง จังหวัดปราจีนบุรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770.JT3 ค695 2537] (1), PYULIB-DW [Call number: QV770.JT3 ค695 2537] (2).

19. เภสัชกรรมไทย : รวมสมุนไพร = Thai traditional medicine / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

โดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: QV760 ว862ภ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV760 ว862ภ 2537] (1).

20. ตำราสมุนไพรใกล้ตัว อนุสรณ์ ว่าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า / โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส265ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส265ต] (2).