ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 84 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ = Medicinal plants in Siri Ruckhachati Garden / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ม246ส (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ม246ส 2535 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ม246ส] (2), [Call number: QV767 ม246ส 2535] (1).

2. พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ว579พ (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ว579พ 2531 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ว579พ] (1), [Call number: QV767 ว579พ 2531] (1).

3. ตำราสมุนไพรใกล้ตัว อนุสรณ์ ว่าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า / โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส265ต 2535 เลขเรียกหนังสือ: QV766 ส265ต 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรทหารเรือ กองทัพเรือ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส265ต 2535] (1), PYULIB-DW [Call number: QV766 ส256ต 2535] (1).

4. การแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WB537 พ887ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB537 พ887ก 2539] (1). Special Status (1).

5. Short note in medicine / บรรณาธิการ, กาญจนา จันทร์สูง, จิตติมา ศิริจีระชัย, พิศาล ไม้เรียง

โดย จิตติมา ศิริจีระชัย | พิศาล ไม้เรียง | กาญจนา จันทร์สูง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB115 ช323 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์เรียบเรียงครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB115 ช323 2543] (1), PYULIB-DW [Call number: WB115 ช323 2543] (1).

6. เคมียา : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง / เกษร นันทจิต

โดย เกษร นันทจิต.

เลขเรียกหนังสือ: QV80 ก814ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV80 ก814ค 2545] (1). Special Status (1).

7. พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: QV13 ว579พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV13 ว579พ 2547] (1), [Call number: QV13 ว579พ 2547] (1).

8. Medical dosage calculations / June Looby Olsen, Anthony Patrick Giangrasso, Dolores M. Shrimpton

โดย Olsen, June Looby | Giangrasso, Anthony Patrick | Shrimpton, Dolores M.

เลขเรียกหนังสือ: QV748 O52M 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle Rever, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV748 O52M 2004] (2), PYULIB-DW [Call number: QV748 O52M 2004] (1).

9. Concise dictionary of modern medicine / Joseph Segen

โดย Segen, Joseph C.

เลขเรียกหนังสือ: W13 C744 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 C744 2006] (1), [Call number: W13 C744 2006] (1).

10. Atlas of pathophysiology / Anatomical Chart Company

โดย Anatomical Chart Co.

เลขเรียกหนังสือ: QZ17 A881 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QZ17 A881 2006] (1), PYULIB-DW [Call number: QZ17 A881 2006] (1).

11. Gastrointestinal physiology / Kim E. Barrett

โดย Barrett, Kim E.

เลขเรียกหนังสือ: WI102 B274G 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WI102 B274G 2006] (1), PYULIB-DW [Call number: WI102 B274G 2006] (1).

12. อายุรศาสตร์ทันยุค 2548 / สุรพล อิสรไกรศีล, บรรณาธิการ

โดย สุรพล อิสรไกรศีล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WB115 อ641 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB115 อ641 2548] (1). Special Status (2).

13. คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช / โดย มาโนช หล่อตระกูล

โดย มาโนช หล่อตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: WM402 ม456ค 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WM402 ม456ค 2549] (1), PYULIB-DW [Call number: WM402 ม456ค 2549] (1).

14. สเต็มเซลล์ : ยาเพื่ออนาคต = Stem cell : hope for the hopeless / สมศักดิ์ วรคามิน

โดย สมศักดิ์ วรคามิน.

เลขเรียกหนังสือ: QU325 ส283ส 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU325 ส283ส 2552] (1), PYULIB-DW [Call number: QU325 ส283ส 2552] (1).

15. อายุรศาสตร์ 2552 = New trends in internal medicine 2009 / บรรณาธิการ, สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช

โดย สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: WB115 อ641 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB115 อ641 2552] (1), PYULIB-DW [Call number: WB115 อ641 2552] (1).

16. อายุรศาสตร์ 2009 = Current concepts and update treatment (3) / บรรณาธิการ, สูงชัย อังธารารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สูงชัย อังธารารักษ์ | โรงพยาบาลราชวิถี. กลุ่มงานอายุรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB115 อ641 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB115 อ641 2552] (1), PYULIB-DW [Call number: WB115 อ641 2552] (1).

17. The Cambridge encyclopedia of the world's ancient languages /​ edited by Roger D. Woodard.

โดย Woodard, Roger D.

เลขเรียกหนังสือ: 417.703 C178 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2004ชื่อเรื่องอื่น: Encyclopedia of the world's ancient languages | World's ancient languages.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 417.703 C178] (1).

18. หลักการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ / โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: WZ345 ว712ห 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WZ345 ว712ห 2561] (1). Items available for reference: [Call number: PHA NUR] (1).

19. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 3 / ธิดา นิงสานนท์, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ย249 2531 | QV38 ย249 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2531] (3), PYULIB-DW [Call number: QV38 ย249 2531] (2).

20. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).