ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1434 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Dietary supplements / Pamela Mason

โดย Mason, Pamela.

เลขเรียกหนังสือ: QU39 M411D 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Pharmaceutical Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU39 M411D 2007] (1).

2. Mass spectrometry and applications / Patcharee Pripdeevech.

โดย Patcharee Pripdeevech.

เลขเรียกหนังสือ: 543.65 P294M 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Edited version.ข้อมูลการพิมพ์: Chiang Rai : KTC supply, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 543.65 P294M 2011] (1).

3. สถาบันการแพทย์แผนไทย = The national institute of Thai traditional medicine / กรมการแพทย์.

โดย กรมการแพทย์.

เลขเรียกหนังสือ: PHA ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. ตำราเภสัชวิทยา. เล่ม 1 / ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ม246ต 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 ม246ต 2528] (1).

5. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

6. ตำราเภสัชเวท พฤกษธาตุ : ไกลโคไซด์ / สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.30 ส342ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.30 ส342ต] (2).

7. เครื่องสำอางเพื่อความสะอาด = Cleansing cosmetics / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ

โดย พิมพร ลีลาพรพิสิฐ.

เลขเรียกหนังสือ: WA744 พ718ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WA744 พ718ค 2532] (2).

8. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2538] (1).

9. เทคโนโลยีไลโปโซม / อรัญญา มโนสร้อย.

โดย อรัญญา มโนสร้อย.

เลขเรียกหนังสือ: QU93 อ388ท 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU93 อ388ท 2538] (2).

10. ตำราสมุนไพรใกล้ตัว อนุสรณ์ ว่าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า / โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส265ต 2535 เลขเรียกหนังสือ: QV766 ส265ต 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรทหารเรือ กองทัพเรือ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส265ต 2535] (1), PYULIB-DW [Call number: QV766 ส256ต 2535] (1).

11. ไลโปโซม : ทฤษฎี วิทยาการใหม่ การใช้ทางยาและเครื่องสำอาง = Liposomes : theories, new technologies applications in medicines and cosmetics / อรัญญา มโนสร้อย

โดย อรัญญา มโนสร้อย.

เลขเรียกหนังสือ: QU63 อ388ล 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยผลิตเอกสารวิชาการและตำรา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU63 อ388ล 2535] (1).

12. เภสัชกรรมไทย : รวมสมุนไพร = Thai traditional medicine / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

โดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: QV760 ว862ภ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV760 ว862ภ 2537] (1).

13. ตำราสมุนไพรใกล้ตัว อนุสรณ์ ว่าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า / โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส265ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส265ต] (2).

14. การแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WB537 พ887ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB537 พ887ก 2539] (1). Special Status (1).

15. ชีวเคมีของวิตามิน / บรรณาธิการ, สมทรง เลขะกุล

โดย สมทรง เลขะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QU160 ช579 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศุภวนิชการพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU160 ช579 2543] (2).

16. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก = Vetiveria zizanoides, Nash / โดย เกษร นันทจิต และคณะ.

โดย เกษร นันทจิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก814ฤ 2541 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก814ฤ 2541] (1).

17. พูดจาภาษายา. เล่ม 1 / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

โดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ส846พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ส846พ 2544] (2).

18. Short note in medicine / บรรณาธิการ, กาญจนา จันทร์สูง, จิตติมา ศิริจีระชัย, พิศาล ไม้เรียง

โดย จิตติมา ศิริจีระชัย | พิศาล ไม้เรียง | กาญจนา จันทร์สูง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB115 ช323 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์เรียบเรียงครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB115 ช323 2543] (1), PYULIB-DW [Call number: WB115 ช323 2543] (1).

19. การวิเคราะห์เชิงฟลูออโรเมตรี = Fluorometric analysis / ลาวัลย์ ศรีพงษ์

โดย ลาวัลย์ ศรีพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV25 ล285ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV25 ล285ก 2544] (1).

20. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 2, เครื่องยาพฤกษวัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (2).