ผลการค้นหาของคุณมี 176 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Physician's drug handbook

เลขเรียกหนังสือ: QV39 P578 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV39 P578 2005] (1).

2. เห็ดในประเทศไทย / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 579.6 ร419ห 2550 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 579.6 ร419ห 2550] (1).

3. Lipid based nanocarriers for chemotherapeutic drug docetaxel and vaccine delivery / by Nijaporn Yanasarn

โดย Nijaporn Yanasarn.

เลขเรียกหนังสือ: PHA ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. Fabrication of nonsteroidal anti-inflammatory transdermal patch = การเตรียมต้วยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในรูปแผ่นยา / Sunisa Konghom.

โดย Sunisa Konghom.

เลขเรียกหนังสือ: PHA ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. Development of tranexamic acid patch = การพัฒนาแผ่นยากรดทรานเอ็กซามิก / Kiattikun Wongsri.

โดย Kiattikun Wongsri.

เลขเรียกหนังสือ: PHA ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. Dorland's illustrated medical dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: W13 D711 2012 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 32nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier/Saunders, c2012ชื่อเรื่องอื่น: Illustrated medical dictionary..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 D711 2012] (1).

7. สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ = Medicinal plants in Siri Ruckhachati Garden / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ม246ส (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ม246ส 2535 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ม246ส] (2), [Call number: QV767 ม246ส 2535] (1).

8. พจนานุกรมศัพท์แพทย์ / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์แพร่พิทยา และคณะแพทย์แห่งวชิรสาร

โดย สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ส691พ 2514 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ใหม่แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ส691พ 2514] (1).

9. พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ร419พ 2523 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2523สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ร419พ 2523] (1).

10. พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ว579พ (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ว579พ 2531 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ว579พ] (1), [Call number: QV767 ว579พ 2531] (1).

11. Medicinal plants in Thailand / Promjit Saralamp ... [et al.]

โดย Promjit Saralamp | Mahidol University. Faculty of Pharmacy. Department of Pharmaceutical Botany.

เลขเรียกหนังสือ: QV770.JT3 M488 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, 1996-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV770.JT3 M488] (2).

12. The Merck index : an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals / editorial staff, Maryadele J. O'Neil ... [et al.]

โดย O'Neil, Maryadele J.

เลขเรียกหนังสือ: QV772 M555 2001 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Whitehouse Station, N.J. : Merck & Co., 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV772 M555 2001] (1).

13. พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: QV13 ว579พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV13 ว579พ 2547] (1), [Call number: QV13 ว579พ 2547] (1).

14. Concise dictionary of modern medicine / Joseph Segen

โดย Segen, Joseph C.

เลขเรียกหนังสือ: W13 C744 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 C744 2006] (1), [Call number: W13 C744 2006] (1).

15. Clinical pharmacokinetics handbook / Larry A. Bauer

โดย Bauer, Larry A.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 B344C 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 B344C 2006] (1). Items available for reference: [Call number: QV38 B344C 2006] (1).

16. Drug information handbook international 2005-2006 / Charles F. Lacy ... [et al.]

โดย Lacy, Charles F | Lexi-Comp, Inc | American Pharmaceutical Association.

เลขเรียกหนังสือ: QV735 D794 2005-06 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hudson, Ohio. : Lexi-Comp, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV735 D794 2005-06] (1).

17. Martindale : the complete drug reference / edited by Sean C. Sweetman

โดย Sweetman, Sean C.

เลขเรียกหนังสือ: QV738 M384 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 34th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Pharmaceutical Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV738 M384 2005] (1).

18. Pharmacotherapy handbook / Barbara G. Wells ... [et al.]

โดย Wells, Barbara G.

เลขเรียกหนังสือ: WB39 P536 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB39 P536 2006] (1). Items available for reference: [Call number: WB39 P536 2006] (1).

19. Remington : the science and practice of pharmacy / editorial board, Paul Beringer ... [et al.]

โดย Remington, Joseph Price | Beringer, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: QV704 R388 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 21th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV704 R388 2006] (2). Items available for reference: [Call number: QV704 R388 2006] (1).

20. ศัพท์วิทยาศาสตร์ และศัพท์วิชาการ อังกฤษ-ไทย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ด้วง พุธศุกร์.

โดย ด้วง พุธศุกร์.

เลขเรียกหนังสือ: Q123 ด151ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยงานเทคโนโลยีการพิมพ์และสารสนเทศ สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: Q123 ด151ศ] (2).