ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 608 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตำราเภสัชวิทยา. เล่ม 1 / ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ม246ต 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 ม246ต 2528] (1).

2. เภสัชกรรมไทย : รวมสมุนไพร = Thai traditional medicine / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

โดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: QV760 ว862ภ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV760 ว862ภ 2537] (1).

3. การแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WB537 พ887ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB537 พ887ก 2539] (1). Special Status (1).

4. พูดจาภาษายา. เล่ม 1 / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

โดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ส846พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ส846พ 2544] (2).

5. Short note in medicine / บรรณาธิการ, กาญจนา จันทร์สูง, จิตติมา ศิริจีระชัย, พิศาล ไม้เรียง

โดย จิตติมา ศิริจีระชัย | พิศาล ไม้เรียง | กาญจนา จันทร์สูง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB115 ช323 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์เรียบเรียงครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB115 ช323 2543] (1), PYULIB-DW [Call number: WB115 ช323 2543] (1).

6. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 2, เครื่องยาพฤกษวัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (2).

7. คู่มือปฏิบัติการชีวเคมี / โดย อริสา อิ่มสำราญ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อริสา อิ่มสำราญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QU25 ค695 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU25 ค695 2545] (1).

8. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 1, น้ำกระสายยา / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (1).

9. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 4, เครื่องยาธาตุวัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2546] (1).

10. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 3, เครื่องยาสัตววัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2546] (1).

11. เคมียา : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง / เกษร นันทจิต

โดย เกษร นันทจิต.

เลขเรียกหนังสือ: QV80 ก814ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV80 ก814ค 2545] (1). Special Status (1).

12. ชีวเคมีของลิปิดและไลโปโปรทีน / อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ.

โดย อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QU85 อ863ช 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU85 อ863ช 2547] (2).

13. คู่มือปฏิบัติการเคมีทั่วไป. เล่ม 1 : 203107 / โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี. โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียน.

เลขเรียกหนังสือ: QD45 ม246ค 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุง 10/2547ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD45 ม246ค 2547] (2).

14. เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม (203250) / สมพร จันทระ.

โดย สมพร จันทระ.

เลขเรียกหนังสือ: QD75.3 ส265อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD75.3 ส265อ] (2).

15. เอกสารประกอบการเรียนวิชา 203151 : โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารประกอบเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร์ / เรียบเรียงโดย อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์.

โดย อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QD39 อ266อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD39 อ266อ] (2).

16. เอกสารประกอบการเรียนเคมีฟิสิกัล : กระบวนวิชา 203226 / ทิวาพร ศิริวิทยากร.

โดย ทิวาพร ศิริวิทยากร.

เลขเรียกหนังสือ: QD453.3 ท493อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [254-] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD453.3 ท493อ] (2).

17. คู่มือปฏิบัติการเคมีทั่วไป (สำหรับวิทยาศาสตร์) : 203115 / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD45 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD45 ม246ค] (2).

18. เอกสารประกอบการเรียนเคมีทั่วไป 1 : กระบวนวิชา 203103

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD39 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [254-] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD39 ม246อ] (2).

19. คู่มือการเขียนรายงานปัญหาพิเศษ / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: LB2369 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: LB2369 ม246ค] (2).

20. คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ : 203209 = Organic chemistry laboratory for non-chemistry students / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD251.2 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD251.2 ม246ค] (2).