ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. พระวิธูรบัณฑิต นวมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

162. พระเวสสันดร ทศมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

163. พระนารทพรหม อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

164. พระเตมีย์ ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

165. พระจันทกุมาร สัตมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

166. ศาสนาไร้พรมแดน : ทัศนะสากลของพุทธทาสภิกขุเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ และการสนทนาวิสาสะกับชาวคริสต์ / โดนัลด์ เค. สแวเรอร์, ปาฐกถา ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, เรียบเรียง

โดย สแวเรอร์, โดนัลด์ เค | พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.335 ส439ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.335 ส439ศ] (1).

167. ทุกขเวทนา : ธรรมบรรยาย / โดย มิตซูโอะ คเวสโก

โดย คเวสโก, มิตซูโอะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 ค182ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิริยะการพิมพ์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3422 ค182ท 2545] (1).

168. บันทึกสนทนาธรรมตามรอยพ่อ / โดย จุ้มจะริง

โดย จุ้มจะริง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 จ636บ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ตามรอยพ่อ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 จ636บ 2548] (3).

169. ชีวิตหลังความตายชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / เสวนาธรรม : สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจิ.

โดย สนอง วรอุไร | บรรจบ บรรณรุจิ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34213 ส195ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34213 ส195ช] (4).

170. พระพุทธศาสนากับพัฒนาการในด้านบทบาทที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน / แกมมณี เจริญวงศ์

โดย แกมมณี เจริญวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 ก887พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.] , 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 ก887พ] (1).

171. ต้นไม้แห่งโพธิ : คำสอนพื้นฐานแห่งพระพุทธสาสนา มหายาน วัชรยาน = The tree of enlightenment / ผู้เขียน, ปีเตอร์ เดลลา สันตินา ; ผู้แปล สมหวัง แก้งสุฟอง.

โดย เดลลา, สันตินา ปีเตอร์ | สมหวัง แก้งสุฟอง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ด892ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บี เอส ดี การพิมพ์ , 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34 ด892ต] (1).

172. มัทรีเทวีปกรณ์ : มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 4 ภาค / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ

โดย อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ม348 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.382325 ม348] (1).

173. ทุกอย่างอยู่ที่ใจ = Everyting begins here -- in your hearts / โดย ธัมมนันทา ภิกษุณี (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)

โดย ธัมมนันทา, ภิกษุณี | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 ธ479ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มูลนิธิพุทธสาวิกา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ธ479ท] (1).

174. แก่นพุทธศาสน์ : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.304 พ831ก] (3).

175. วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา / โดย,พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ)

โดย พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.33785 พ358ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.33785 พ358ว] (2).

176. จูงมือลูกเดิน : คำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ / โดย ป. เจริญธรรม

โดย ป. เจริญธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ป111จ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 ป111จ 2549] (1).

177. อุปปาตะสันติ หรือมหาสันติงหลวง

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 อ839 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 อ839] (1).

178. กายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 พ335ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 12ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34 พ335ก 2546] (1).

179. สิ่งดีที่สุด (เพื่อตัวเรา) / พระยุทธนา

โดย พระยุทธนา เตชปญโญ | ชมรมกัลยาณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ362ส 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 พ362ส 2549] (3).

180. เปิดมิด-ปิดสว่าง / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง | มูลนิธิสันติรามเขาสวนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ก111ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิสันติรามเขาสวนหลวง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34 ก111ป] (1).