ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. ทางบำเพ็ญกุศลเพื่อออกจากทุกข์แห่งการเกิด

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 ท374 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชลอ วรรณจันทร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ท374] (1).

22. บัญชีชีวิต / โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

โดย ชาญชัย อธิปญฺโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ช486บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท เพรส, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 ช486บ] (1).

23. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา = History of Buddhism / สุชาติ หงษา

โดย สุชาติ หงษา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ส761ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309 ส761ป] (1).

24. สาระสำคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน / วศิน อินทสระ.

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.392 ว357ส 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.392 ว357ส 2550] (1).

25. เมื่อผีหัวเราะ / พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ831ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 พ831ม] (1).

26. คู่มือคนนอนวัด / โดย ทวี เขื่อนแก้ว

โดย ทวี เขื่อนแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 ท184ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, [2550?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ท184ค] (1).

27. พุทธศาสนาสอนอะไร / สาวก, เรียบเรียง.

โดย สาวก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส373พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 ส373พ] (1).

28. อธิบายธรรมะให้ประชาชนเข้าใจ / หลวงกถิน อัตถโยธิน.

โดย กถิน อัตถโยธิน, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ก122อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขสันต์สาส์น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 ก122อ] (1).

29. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา / เสถียร โพธินันทะ.

โดย เสถียร โพธินันทะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ส894ป 2513 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : บรรณาคาร, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.309 ส894ป 2513] (1).

30. พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง / จำนงค์ ทองประเสริฐ.

โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 จ344พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.337 จ344พ] (1).

31. ปรัชญามหายาน : และบทความเพิ่มเติม 8 เรื่อง / เสถียร โพธินันทะ.

โดย เสถียร โพธินันทะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.392 ส894ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2512สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.392 ส894ป] (1).

32. ภาษาคน-ภาษาธรรม / พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ831ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [25--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3444 พ831ภ] (1).

33. การให้ทาน : วิธีแก้ใจในการสูญเสียอย่างถูกต้อง / พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.304 พ831ก] (1).

34. พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่ / ส. ศิวรักษ์.

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.33783 ส113พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.33783 ส113พ] (1).

35. เล่าเรื่องในไตรภูมิ / โดย เสฐียรโกเศศ.

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3423 ส893ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3423 ส893ล] (1).

36. หลักพุทธศาสนาที่แท้จริง / หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ.

โดย เทียน จิตตสุโภ, หลวงพ่อ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 ห313ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.301 ห313ห] (1).

37. ดาบที่หมกอยู่ในจีวร / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 น836ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3444 น836ด] (1).

38. เพื่อนแท้ / ปัญญานันทภิกขุ.

โดย ปัญญานันทภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ป524พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : คลังวิทยา, 2508สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.304 ป524พ] (1).

39. ทางแห่งความดี (ธรรมบท). เล่ม 4, ตอน 1 / วศิน อินทสระ.

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ว357ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3444 ว357ท] (1).

40. บ้านกับวัด. เล่ม 2, ฉบับชีวะ-บันเทิง / ธรรมรักษา.

โดย ธรรมรักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ธ352บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมรักษา, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.308 ธ352บ] (1).