ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พระพุทธศาสนามหายานเข้าสู่ประเทศไทย / โดย บุณย์ นิลเกษ

โดย บุณย์ นิลเกษ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.392 บ623พ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ.], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.392 บ623พ] (1).

2. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในล้านนาไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 1912 ถึง พ.ศ. 2101 = A history of Buddhism in Lan Na Thai from B.E. 1912 to 2101 / ปริญญานิพนธ์ของ ปริญญา กายสิทธิ์

โดย ปริญญา กายสิทธิ์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309593 ป458ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2528หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528 สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309593 ป458ป] (1). Items available for reference: [Call number: 294.309593 ป458ป] (1).