ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม / ประภาศรี สีหอำไพ

โดย ประภาศรี สีหอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 291.7 ป344พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291.7 ป344พ 2540] (1).

2. พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)

โดย พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 พ361พ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 พ361พ 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.337 พ361พ 2539] (2).

3. พระพุทธศาสนาตอบลัทธิม๊ากซิสม์ = Buddhism answer the Marxist challenge / ของ อนาคาริก ป. สุคตานันทะ ; เอ็จ ณ ป้อมเพ็ชร์, แปล

โดย สตอรี, ฟรานซิส | เอ็จ ณ ป้อมเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 ส177พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3377 ส177พ 2540] (2).

4. พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : โสเภณี ทำแท้งและการุณยฆาต / สมภาร พรมทา

โดย สมภาร พรมทา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส271พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 ส271พ] (2).

5. เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย : บทบันทึกจากปรีชาญาณแห่งวัชรนิกาย = Glimpse after glimpse : daily reflaction on living and dying / โซเกียล รินโปเช, เขียน ; พจนา จันทรสันติ, ถอดความ

โดย รินโปเช, โซเกียล | พจนา จันทรสันติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3923 ร481พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3923 ร481พ] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.3923 ร481พ] (1).

6. ประตูสู่ภาวะใหม่ : คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย / โซเกียล รินโปเช, เขียน ; พระไพศาล วิสาโล, แปล

โดย รินโปเช, โซเกียล | ไพศาล วิสาโล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3923 ร481ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3923 ร481ค 2542] (2).

7. ปาฐกถาซินแคลร์ ทอมป์สัน : เทพยุทธแห่งยุคสมัย : เงินกับศาสนา / สุวรรณา สถาอานันท์

โดย สุวรรณา สถาอานันท์ | ไพศาล วิสาโล.

เลขเรียกหนังสือ: 291.17 ส873ป เลขเรียกหนังสือ: 10680 / 10681 / 10682 / 10683 / 10684 / 10685 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.17 ส873ป] (2), PYULIB-DW [Call number: 291.17 ส873ป] (4). Special Status (6).