ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2319 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. พระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3095 พ335พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3095 พ335พ] (1).

102. พุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปิฎก / สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์, รวบรวม

โดย สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส776พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส776พ] (1).

103. จริยศาสตร์ : ทฤษฎีและการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม / ชัชชัย คุ้มทวีพร, เขียน

โดย ชัชชัย คุ้มทวีพร.

เลขเรียกหนังสือ: 170 ช353จ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Mild Publishing, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 170 ช353จ 2541] (1), PYULIB-DW [Call number: 170 ช353จ 2541] (2).

104. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม / ประภาศรี สีหอำไพ

โดย ประภาศรี สีหอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 291.7 ป344พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.7 ป344พ 2540] (1).

105. A theory of the good and the right / Richard B. Brandt

โดย Brandt, Richard B.

เลขเรียกหนังสือ: 171.5 B821T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amherst, N.Y. : Prometheus Books, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 171.5 B821T] (1).

106. Western philosophy : from antiquity to the middle ages / James N. Jordan

โดย Jordan, James Nicholas.

เลขเรียกหนังสือ: 180 J82W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New york : Macmillan, / c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 180 J82W] (1).

107. Sikh religion

โดย Sikh Missionary Center.

เลขเรียกหนังสือ: 294.6 S579 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Phoenix, Ariz. : Sikh Missionary Center, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.6 S579] (1).

108. The story of philosophy / Bryan Magee.

โดย Magee, Bryan.

เลขเรียกหนังสือ: 100 M191S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 100 M191S] (1).

109. Philosophy : the power of ideas / Brooke Noel Moore, Kenneth Bruder.

โดย Moore, Brooke Noel | Bruder, Kenneth.

เลขเรียกหนังสือ: 100 M821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mountain View, Calif. : Mayfield, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 M821P] (1).

110. Religion : a humanist interpretation / Raymond Firth.

โดย Firth, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 F527R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 F527R] (1).

111. Shifting realities : information technology and the church / David Lochhead.

โดย Lochhead, David.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4833 L812S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 303.4833 L812S] (1).

112. Living with the animals : the community of God's creatures / Charles Birch & Lukas Vischer

โดย Birch, Charles | Vischer, Lukas.

เลขเรียกหนังสือ: 233.5 B617L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 233.5 B617L] (1).

113. Democracy / Ross Harrison

โดย Harrison, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 321.8 H321D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1995, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 321.8 H321D] (1).

114. Early Christian worship : a basic introduction to ideas and practice / Paul Bradshaw

โดย Bradshaw, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 250.9015 B812E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SPCK, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 250.9015 B812E] (1).

115. Population perils and the churches' response / James B. Martin-Schramm

โดย Martin-Schramm, James B.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8366 M383P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8366 M383P] (1).

116. A bruised reed shall he not break-- : a history of the 16th district of the church of Christ in Thailand / Maria Hovemyr

โดย Hovemyr, Maria.

เลขเรียกหนังสือ: 275.93 H845B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Office of History. Church of Christ in Thailand, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 275.93 H845B] (2).

117. Peace in troubled cities : creative models of building community amidst violence / Dafne Plon

โดย Plon, Dafne.

เลขเรียกหนังสือ: 261.83 P729P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.83 P729P] (1).

118. ศาสนาเปรียบเทียบ / ฟื้น ดอกบัว

โดย ฟื้น ดอกบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ฟ471ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291 ฟ471ศ] (2).

119. The man of reason : male and female in Western philosophy / Genevieve Lloyd.

โดย Lloyd, Genevieve.

เลขเรียกหนังสือ: 128 L793M 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1995, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 128 L793M 1995] (2).

120. The philosophy of right. Volume 4, Rights in God's church / Antonio Rosmini ; translated by Denis Cleary and Terence Watson.

โดย Rosmini, Antonio | Cleary, Denis | Watson, Terence.

เลขเรียกหนังสือ: 323.01 R821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Durham : Rosmini House, c1995ชื่อเรื่องอื่น: Rights in God's church..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 323.01 R821P] (1).