ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2319 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. The philosophy of right. Volume 5, Rights in the family / Antonio Rosmini ; translated by Denis Cleary and Terence Watson.

โดย Rosmini, Antonio | Cleary, Denis | Watson, Terence.

เลขเรียกหนังสือ: 323.01 R821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Durham : Rosmini House, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 323.01 R821P] (1).

122. The philosophy of right. Volume 6, Rights in civil society / Antonio Rosmini ; translated by Denis Cleary and Terence Watson.

โดย Rosmini, Antonio | Cleary, Denis | Watson, Terence.

เลขเรียกหนังสือ: 323.01 R821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Durham : Rosmini House, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 323.01 R821P] (1).

123. About philosophy / Robert Paul Wolff

โดย Wolff, Robert Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 100 W858A 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 W858A 1992] (1).

124. ปรัชญาตะวันออก (อินเดีย, จีน, ญี่ปุ่น, ไทย) = Eastern philosophy / สถิต วงศ์สวรรค์

โดย สถิต วงศ์สวรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 181 ส183ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181 ส183ป] (2).

125. ปรัชญาอิสลาม = Islamic philosophy / เขียนโดย อิมรอน มะลูลีม

โดย อิมรอน มะลูลีม.

เลขเรียกหนังสือ: 181.07 อ748ป 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิสลามิคอะเคเดมี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181.07 อ748ป 2539] (3).

126. ศาสนาและวัฒนธรรม : แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก = Religion and culture : Eastern and Western thought / ประยงค์ สุวรรณบุบผา

โดย ประยงค์ สุวรรณบุบผา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 ป362ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 ป362ศ] (3).

127. ปฐมแห่งเซ็น = Origins of Zen / โกมุที ปวัตนา, แปล

โดย โกมุที ปวัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ป144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3927 ป144] (2).

128. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม / ประภาศรี สีหอำไพ

โดย ประภาศรี สีหอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 291.7 ป344พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291.7 ป344พ 2540] (1).

129. แด่โลกและชีวิต : ปรัชญาความคิดบุคคลสำคัญของโลก / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ว583ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 398.9 ว583ด] (1).

130. ปรัชญาชีวิตจาก 1063 สุภาษิตอังกฤษ-ไทย = The 1063 best quotations : life, work, study, society, culture / วันทิพย์ สินสูงสุด

โดย วันทิพย์ สินสูงสุด.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ว433ป 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 398.9 ว433ป 2539] (1).

131. ขงจื่อ : ผู้พลิกฟื้นโลกโบราณ / คาร์ล ยัสเปิร์ส, เขียน ; โกมุที ปวัตนา, แปล.

โดย ยัสเปิร์ส, คาร์ล | โกมุที ปวัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 181.112 ย229ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.112 ย229ข] (1), PYULIB-DW [Call number: 181.112 ย229ข] (1).

132. เซน / ส. ศิวรักษ์, เรียบเรียง

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ส113ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3927 ส113ซ] (1).

133. พระพุทธศาสนาแบบธิเบต / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน.

โดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3923 ฉ236พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3923 ฉ236พ] (2).

134. No longer a secret : the church and violence against women / Aruna Gnanadason.

โดย Gnanadason, Aruna.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8344 G571N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : WCC, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8344 G571N] (2).

135. Living theology in Asia / edited by John C. England.

โดย England, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8095 L785 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8095 L785] (1).

136. Buddhist ethics : essence of Buddhism / by H. Saddhatissa.

โดย Saddhatissa, H.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 S124B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : George Allen & Unwin, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 S124B] (1).

137. God has many names / by John Hick.

โดย Hick, John.

เลขเรียกหนังสือ: 261.2 H627G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : The Westminster Press, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 261.2 H627G] (1), PYULIB-DW [Call number: 261.2 H627G] (1).

138. Reconciliation reunification : the ecumenical approach to Korean Peninsula / by Park Kyung Seo.

โดย Seo, Park Kyung | Christian Conference of Asia.

เลขเรียกหนังสือ: 261.709519 S478R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Christian Conference of Asia, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.709519 S478R] (1).

139. God as mother : a feminine theology in India / by Cheever Mackenzie Brown

โดย Brown, Cheever Mackenzie.

เลขเรียกหนังสือ: 294.5211 B877G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hartford, Vt. : Claude Stark, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.5211 B877G] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.5211 B877G] (1).

140. Buddhist-Christian dialogue : mutual renewal and transformation / edited by Paul O. Ingram, Frederick J. Streng

โดย Ingram, Paul O | Streng, Frederick J.

เลขเรียกหนังสือ: 261.243 B927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 261.243 B927] (1), PYULIB-DW [Call number: 261.243 B927] (1).